ZÁKLADNÍ INFORMACE

Česká internistická společnost (ČIS) sdružuje více než 2000 lékařů a ostatních pracovníků z oboru vnitřní lékařství i subspecializovaných oborů interní medicíny, kteří považují za vhodné udržet si široké vzdělání umožňující komplexní pohled na nemocného. Jedná se jak o pracovníky nemocničních oddělení, tak i o ambulantně pracující odborníky. Pro posledně jmenovanou početnou skupinu vytvořila ČIS v rámci své struktury Pracovní skupinu ambulantních internistů.

Cílem práce výboru je dotvářet průběžně koncepci rozvoje interní medicíny, hájit profesní zájmy pracovníků oboru, zajišťovat odborné akce sloužící postgraduálnímu vzdělávání formou seminářů a Kongresů interní medicíny a zajistit vydávání časopisu Vnitřní lékařství, společného periodika České a Slovenské internistické společnosti.

 

Milí kolegové,

následující seznam není seznamem členů ČIS. Jde o seznam lékařů, kteří se hlásí k interně nebo jsou oficiálně jako internisté uváděni. Důvodem k jeho vytvoření bylo především zpracovat co nejkompletnější seznam internistů, kteří jsou schopni se o nemocného s interní polymorbiditou postarat, pro kolegy PL pak možností jak najít internistu, který může například předepsat léky s preskripčním omezením.  Seznam vznikal na základě seznamů ČLK a z dalších otevřených zdrojů. Informace je tedy třeba brát jako orientační. Samozřejmě, že tento způsob vzniku vedl k určitým nepřesnostem (tituly, dokonce i nepřesnosti a nejednotnost v uvádění údajů). Někteří kolegové, kteří nejsou v otevřených zdrojích uvedeni, se do seznamu nedostali, i když jsou třeba zasloužilými členy naší společnosti (nefigurují ale například v seznamu ambulancí).

Berte prosím náš seznam internistů jako opravdu orientační, ale snad užitečnou pomůcku. Samozřejmě se budeme snažit údaje aktualizovat a obecně seznam vylepšit, aby vám všem mohl co nejlépe sloužit

V současné době připravujeme také mapu ambulancí, která by měla usnadnit orientaci při hledání.

Váš sekretariát ČIS

Orientační seznam internistů v ČR a jejich specializovaná způsobilost k dispozici ZDE.