ZÁKLADNÍ INFORMACE

Česká internistická společnost (ČIS) sdružuje více než 2000 lékařů a ostatních pracovníků z oboru vnitřní lékařství i subspecializovaných oborů interní medicíny, kteří považují za vhodné udržet si široké vzdělání umožňující komplexní pohled na nemocného. Jedná se jak o pracovníky nemocničních oddělení, tak i o ambulantně pracující odborníky. Pro posledně jmenovanou početnou skupinu vytvořila ČIS v rámci své struktury Pracovní skupinu ambulantních internistů.

Cílem práce výboru je dotvářet průběžně koncepci rozvoje interní medicíny, hájit profesní zájmy pracovníků oboru, zajišťovat odborné akce sloužící postgraduálnímu vzdělávání formou seminářů a Kongresů interní medicíny a zajistit vydávání časopisu Vnitřní lékařství, společného periodika České a Slovenské internistické společnosti.

Seznam internistů a jejich specializovaná způsobilost k dispozici ZDE.