• Česká internistická… || ZPRÁVY || V atmosféře vyvolan…
 • Hnutí Me Too si vytyčilo cíl zvýšit povědomí o agresivním sexuálním chování mužů k ženám. Ačkoliv se již dříve hovořilo o sexuálním obtěžování (sexual harassment), hnutí Me Too začalo v Hollywoodu, když americké herečky zahájily své tažení proti řediteli ateliérů Weinsteinovi, a tak rozšířily téma sexuálního obtěžování i o dávno minulé události. Média poté téma dramaticky zpopularizovala a z Hollywoodu se hnutí přesunulo do dalších profesních oblastí a medicína v USA není výjimkou.

  Podle autorek citovaného článku zažívají ženy v medicíně nevhodné sexuální obtěžování na všech úrovních výuky i klinické praxe a cítí se být v povolání diskriminovány. Autorky článku zastávají názor, že teprve hnutí Me Too vytvořilo platformu pro ženy, aby se tomu mohly aktivně bránit.

  Atmosféra na zdravotnických pracovištích se za poslední dva roky díky Me Too změnila a došlo k tomu, že někteří muži, zejména ve vedoucích pozicích, nyní dávají najevo obavy účastnit se klinické výuky žen, zvláště když se jedná o individuální klinické předávání zkušeností a dovedností a odmítají zůstávat s ženami lékařkami beze svědků o samotě.  Odůvodňují to obavami z neoprávněného obvinění se sexuálního obtěžování, které by mohlo zničit jejich kariéru.

  Autorky článku v tom spatřují nepřátelský sociální konstrukt, více méně jako další mužský útok na práva žen, misogynní jednání dávající najevo pohrdání a odpor k ženám, které otevřeně hovoří o svém sexuálním obtěžování. Tyto mužské postoje autorky článku vidí jako překážku pro budování kariéry žen v medicíně a bránění jejich odbornému růstu. Podle zdravotnických statistik je v USA zatím v medicíně na vedoucích pozicích jen 16 % žen. Muži tak, podle autorek článku, uměle vytvářejí situaci, která bude bránit vytvoření rovných příležitostí mezi muži a ženami ve zdravotnických zařízeních.

  Klinický význam: v USA se vztahy mezi muži a ženami na různých pracovištích a nyní již i v medicíně značně přiostřily a patrně to nepřispívá vhodné pracovní atmosféře. Článek je velmi rozsáhlý, rozebírá otázku do mnohem větších detailů, než je zde možno prezentovat a je v prestižním New England Journal of Medicine v plném znění zcela zdarma ke stažení. Již publikace tématu v tomto časopise svědčí o tom, že problém je opravdu palčivý.

  MUDr. Luboš Kotík

  Zdroj: Men’s Fear of Mentoring in the #MeToo Era — What’s at Stake for Academic Medicine?
  Sophie Soklaridis, Catherine Zahn et al.
  NEJM, October 3, 2018 DOI: 10.1056/NEJMms1805743

  Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

   

  Komentáře nejsou povoleny.