• Česká internistická… || ZPRÁVY || Biologická léčba…
 • O biologické léčbě, „injekcích proti cholesterolu“, inhibitorech proprotein konvertázy subtilisin-kexin 9 (PCSK9-i) se hovoří již několik let. Jedna injekce za 2-4 týdny snižuje LDL-C, v monoterapii, ale především přidána k maximální hypolipidemické léčbě (statin + ezetimib) o 50-60%. Velké studie prokázaly pozitivní ovlivnění výskytu KV příhod a dokonce i mortality. Léčba je bezpečná.

  I v ČR bylo touto terapií léčeno poměrně dost pacientů (několik tisíc) v rámci klinických studií. Ty však již byly uzavřeny a pro pacienty nebyla léčba dostupná. Od nynějška bude (v závislosti na vyjednávání jednotlivých center a pojišťoven) dostupná v přibližně 20 centrech v ČR v řádu dní až týdnů. Seznam center zveřejníme na webu ČIS, nicméně v zásadě kopíruje seznam komplexních kardiovaskulárních center, zejména (eventuálně plus) centra s velkou lipidovou ambulancí.

  Bohužel léčba nebude z ekonomických důvodů dostupná úplně pro všechny nemocné, kteří nedosahují cílových hodnot. Na druhé straně je třeba uvést, že české preskripční omezení je jedno z nejměkčích na světě a je vstřícné k nemocným. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE PROLOMIT toto preskripční omezení a je zbytečné posílat k posouzení nemocné, kteří nesplní základní kritéria, která jsou:

  LDL-C vyšší než 4,0 mmol/l u familiární hypercholesterolémie

  LDL-C vyšší než 3,0 mmol/l v sekundární prevenci KVO

  POZOR! Vždy po maximální hypolipidemické léčbě (40mg rosuvastatin nebo 80mg atorvastatin + ezetimib) nebo po maximální tolerované dávce

  Podrobnější informace budeme přinášet tak, jak budou dostupné. Sledujte webové stránky ČIS.

  Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

   

  Komentáře nejsou povoleny.