• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ… || VYBRANÉ ČLÁNKY Z VL
 •  

  Štefan Alušík1, Zoltán Paluch2 1Katedra vnitřního lékařství IPVZ, Praha 2Ústav farmakologie 2. LF UK, Praha Souhrn Poškození šlach patří mezi méně známé nežádoucí účinky některých léčiv. Donedávna byly známé jen u glukokortikoidů a fluorochinolonů. Dnes známe i další léčiva, která mohou způsobit poškození šlach (statiny, inhibitory aromatáz, anabolické steroidy a další). Autoři pojednávají o nejčastější […]


  Jana Michalcová, Alena Buliková, Jiřina Zavřelová, Marie Prudková, Miroslav Penka Oddělení klinické hematologie FN Brno, pracoviště Bohunice Souhrn Správně vedená léčba warfarinem zůstává i ve 21. století důležitou metodou antikoagulační léčby, a to i přes zavedení nových antitrombotik do klinické praxe. Hlavními výhodami warfarinu jsou desítky let zkušeností s léčbou, možnost monitorace antikoagulačního účinku pomocí […]


  Štefan Sotak I. interná klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice, Slovenská republika Súhrn Selén (latinsky selenium) je mikronutrient obsiahnutý vo viacerých proteínoch. U dospelých je jeho najväčšia koncentrácia na gram tkaniva v štítnej žľaze (ŠŽ). Množstvo selénu v tele závisí na charaktere populácie a jej stravovacích návykov a geografickej oblasti. V ŠŽ je […]


  Petr Kuběna1,2, Jindřich Špinar1, Milan Dastych3,4, Petr Lokaj1, Jiří Pařenica1 1Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice 2Oddělení pneumologie, alergologie, Hochgebirgsklinik Davos, Švýcarsko 3Oddělení klinické biochemie FN Brno, pracoviště Bohunice 4Katedra laboratorních metod LF MU, Brno Souhrn Akutní infarkt myokardu (IM) je celosvětově významnou příčinou mortality a morbidity. Včasná diagnostika tohoto onemocnění […]


  Ladislav Šenolt Revmatologický ústav, Praha Komentář k | Editorial on Alušík Š et al. Poškození šlach vyvolané léky. Vnitř Lék 2017; 63(12): 967–971   Se zájmem jsem si přečetl článek „Poškození šlach vyvolané léky“ autorů Alušík a Paluch. Jedná se o přehledné sdělení pojednávající o známých, ale také o méně diskutovaných a nověji popsaných nežádoucích účincích některých léčiv na šlachový […]