• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ… || VYBRANÉ ČLÁNKY Z VL
 •  

  Jana Vyskočilová Spánková laboratoř plicního oddělení EUC Kliniky Plzeň Souhrn Mezi nejčastější poruchy dýchání ve spánku patří spánková apnoe, která negativně ovlivňuje především kvalitu spánku, a tím má vliv na všechny orgány v těle. Mezi nejzávažnější komplikace neléčené spánkové apnoe patří kardiovaskulární onemocnění včetně nejzávažnější komplikace – náhlého úmrtí ve spánku následkem závažné poruchy srdečního […]


  Libor Fila Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Souhrn Cystická fibróza (CF) je vrozené onemocnění vyvolané mutacemi genu pro transmembránový regulátor vodivosti (CFTR). Onemocnění vede k dysfunkci žláz s vnitřní sekrecí s vysokou koncentrací chloridů v potu a s tvorbou abnormálně vazkého hlenu v dýchacím, trávicím a rozmnožovacím ústrojí. Klinicky se projevuje […]


  Vítězslav Kolek, Monika Žurková, Vladimíra Lošťáková Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc Souhrn Sarkoidóza je systémové onemocnění neznámé etiologie, které je charakterizováno přítomností granulomatózního zánětu v postižených tkáních. Asi v 90 % postihuje plíce, ale může postihovat v zásadě kterýkoliv orgán, nejčastěji kůži, lymfatické uzliny a oči. Při klasické plicní manifestaci […]


  Jana Skřičková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice Souhrn V nejširším slova smyslu se termínem imunokompromitovaný jedinec myslí osoba s jakýmkoliv postižením protiinfekční odolnosti, ať se jedná o nedostatečnost či poruchu odolnosti vrozené (neboli o postižení nespecifické rezistence), nebo o poruchu odolnosti získané (čili o postižení specifické imunity). Pneumonie […]


  Petr Jakubec, Aneta Křenková, Vítězslav Kolek Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc Souhrn Nozokomiální infekce jsou častou komplikací nemocniční péče. Nozokomiální pneumonie patří k nejčastějším nozokomiálním infekcím a jsou z nich z hlediska mortality nejnebezpečnější. Problémem jsou hlavně selektované nemocniční bakteriální kmeny, pro které je charakteristická vzrůstající rezistence k antibiotikům. Diagnostika […]