• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ… || VYBRANÉ ČLÁNKY Z VL
  •  

    Renata Kratochvílová, Milan Kvapil Interní klinika 2. LF UK a FN Motol Praha, přednosta prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA Souhrn V roce 2004 došlo v České republice k zásadním legislativním změnám v oblasti postgraduálního vzdělávání lékařů (zákon č. 95/2004 Sb.). Nahrazení dvojstupňového systému specializačního vzdělávání jednostupňovým s sebou přineslo problémy a podle našeho názoru […]


    Jaromír Hradec III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA Komentář k | Editorial on Gregorová Z et al. Co je nového v srdečním selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory za posledních 5 let. Vnitř Lék 2014; 60(7–8): 586–594. Toto číslo časopisu Vnitřní lékařství přináší článek […]


    V listopadu 2013 a v únoru 2014 proběhly dvoukolově volby nového výboru ČIS ČLS JEP a následně pak i volby funkcionářů České internistické společnosti. Nový výbor bude pracovat ve složení, které máte k dispozici na konci tohoto úvodníku. Za sebe, ale i za další kolegy chci především poděkovat všem za důvěru, kterou nám dali a kterou se pokusíme […]


    Úvodní slovo předsedy České internistické společnosti, profesora MUDr. Richarda Češky, CSc., FACP, FEFIM Česká interna a časopis Vnitřní lékařství v roce 2014 prof. Richard Češka Zamyšlení na začátku každého nového roku je skoro vždycky nejvýznamnější, mimořádné a zásadní, prostě subjektivně, ale často i objektivně takové povahy, jaké dosud nikdy předtím nebylo. A samozřejmě tomu není jinak ani […]