• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ… || VYBRANÉ ČLÁNKY Z VL
 •  

  Vítězslav Kolek, Petr Jakubec, Stanislav Losse Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc Souhrn Pneumonie je nejčastější infekční onemocnění, které vyžaduje neustálou pozornost. Je definována jako akutní zánětlivé onemocnění postihující plicní alveoly, respirační bronchioly a plicní intersticium. V posledních letech je patrná snaha zracionalizovat přístup k pneumoniím a využít současné způsoby podávání […]


  Milan Teřl Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni Souhrn Článek se snaží podat moderní pohled na etiopatogenezi astmatu, jeho diagnostiku a léčbu. Akcentovány jsou nové diagnostické a terapeutické možnosti, styčné plochy s ostatními interními obory a pragmatická doporučení pro každodenní praxi. Klíčová slova: alergie – asthma bronchiale – diagnostika – eozinofilie […]


  Vladimír Koblížek1, Karel Hejduk2,3 1Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové, 2Institut biostatistiky a analýz, s. r. o., Brno, 3Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha Souhrn Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) patří mezi nejdůležitější příčiny mortality a morbidity ve světě. Epidemiologická data se navíc stále zhoršují. Poddiagnostikovanost a podléčenost CHOPN je patrná ve […]


  Peter Jackuliak, Martin Kužma, Juraj Payer V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava, Slovenská republika Souhrn Diabetes mellitus a osteoporóza sú závažné chronické ochorenia s narastajúcou incidenciou a významne ovplyvňujúce morbiditu a mortalitu pacientov. V súčasnosti máme mnohé účinné a bezpečné antidiabetiká, ktoré dokážu zlepšiť glykemickú kompenzáciu diabetika a redukovať výskyt diabetických […]


  Luboslav Stárka1, Michaela Dušková1, Lucie Kolátorová1, Oldřich Lapčík1,2 1Endokrinologický ústav Praha 2Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT, Praha Souhrn Mezi nežádoucí účinky užívání steroidních anabolik u mužů patří v prvé řadě hypogonadizmus vyvolaný inhibicí sekrece gonadotropinů hypofýzou. Jde tedy o hypogonadotropní hypogonadizmus s atrofií varlat, poruchami spermatogeneze, fertility a sexuálního života. Tento anabolickými steroidy indukovaný […]