• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ… || VYBRANÉ ČLÁNKY Z VL
 •  

  Jan Kvasnička Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze Komentář k | Editorial on   Michalcová J et al. Postavení warfarinu v současné době. Vnitř Lék 2017; 63(12): 957–966.   Michalcová et al uvádějí v článku velmi sofistikovaný a instruktivní přehled o dosavadní antikoagulační léčbě warfarinem, který […]


  Zdeněk Fryšák III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc Komentář k | Editorial on Sotak Š. Liečba selénom u tyreopatií. Vnitř Lék 2017; 63(12): 949–951   Selen je považován za významný antioxidační činitel se vztahem k autoimunitním reakcím. Podstatné je to, že ze všech tkání v organizmu je to především štítná […]


  Jana Vyskočilová Spánková laboratoř plicního oddělení EUC Kliniky Plzeň Souhrn Mezi nejčastější poruchy dýchání ve spánku patří spánková apnoe, která negativně ovlivňuje především kvalitu spánku, a tím má vliv na všechny orgány v těle. Mezi nejzávažnější komplikace neléčené spánkové apnoe patří kardiovaskulární onemocnění včetně nejzávažnější komplikace – náhlého úmrtí ve spánku následkem závažné poruchy srdečního […]


  Libor Fila Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Souhrn Cystická fibróza (CF) je vrozené onemocnění vyvolané mutacemi genu pro transmembránový regulátor vodivosti (CFTR). Onemocnění vede k dysfunkci žláz s vnitřní sekrecí s vysokou koncentrací chloridů v potu a s tvorbou abnormálně vazkého hlenu v dýchacím, trávicím a rozmnožovacím ústrojí. Klinicky se projevuje […]


  Vítězslav Kolek, Monika Žurková, Vladimíra Lošťáková Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc Souhrn Sarkoidóza je systémové onemocnění neznámé etiologie, které je charakterizováno přítomností granulomatózního zánětu v postižených tkáních. Asi v 90 % postihuje plíce, ale může postihovat v zásadě kterýkoliv orgán, nejčastěji kůži, lymfatické uzliny a oči. Při klasické plicní manifestaci […]