• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ… || VYBRANÉ ČLÁNKY Z VL
 •  

  Ivica Lazúrová I. interná klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice, Slovenská republika Souhrn Hyponatriémia definovaná hladinou sérového nátria < 135 mmol/l sa považuje za najčastejšiu elektrolytovú poruchu ako u ambulantných, tak aj u hospitalizovaných pacientov. Je spojená s významne vyššou morbiditou, mortalitou a dlhšou dobou hospitalizácie a prejavuje sa širokou škálou príznakov, od miernych až […]


  Petr Vlček1, Dana Nováková1, Rami Katra2 1Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha 2Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN v Motole, Praha Souhrn Karcinomy štítné žlázy (TC) představují 1–2 % všech lidských nádorů, jedná se o 7. nejčastější tumor. Mezi novými pacienty je velká převaha […]


  Patrícia Páleníková1, Iveta Kalafutová2, Zdenka Horníková3, Juraj Payer1 1V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava, Slovenská republika 2Endokrinologická ambulancia, Bratislava, Slovenská republika 3Endokrinologická ambulancia, Topoľčany, Slovenská republika Souhrn Tyreopatie môžu nepriaznivo ovplyvňovať koncepciu, udržanie gravidity, zvyšujú riziko komplikácií v gravidite, môžu mať negatívny vplyv na plod. Je preto potrebné včas zachytiť ochorenia […]


  Radovan Bílek1, Lenka Horáková2, Robert Goš2, Václav Zamrazil1,3 1Endokrinologický ústav, Praha 2Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny, Praha 3Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha Souhrn Endokrinologický ústav Praha se podílí na grantu Evropské komise EUthyroid (Eliminace nedostatku jodu a prevence poruch štítné žlázy v Evropě) společně s dalšími 28 evropskými zeměmi. Úlohou Endokrinologického ústavu je v rámci projektu EUthyroid […]


  Jiří Widimský III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze Souhrn V kardiovaskulární farmakoterapii se stále častěji používají fixní kombinace 2 či případně 3 léků. Tento přístup významně zlepšuje dlouhodobou adherenci pacientů k léčbě a vede tak i ke zlepšení kontroly základního onemocnění. Nejčastěji se fixní kombinace používají u arteriální hypertenze a ischemické […]