• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ… || VYBRANÉ ČLÁNKY Z VL
 •  

  Peter Jackuliak, Martin Kužma, Juraj Payer V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava, Slovenská republika Souhrn Diabetes mellitus a osteoporóza sú závažné chronické ochorenia s narastajúcou incidenciou a významne ovplyvňujúce morbiditu a mortalitu pacientov. V súčasnosti máme mnohé účinné a bezpečné antidiabetiká, ktoré dokážu zlepšiť glykemickú kompenzáciu diabetika a redukovať výskyt diabetických […]


  Luboslav Stárka1, Michaela Dušková1, Lucie Kolátorová1, Oldřich Lapčík1,2 1Endokrinologický ústav Praha 2Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT, Praha Souhrn Mezi nežádoucí účinky užívání steroidních anabolik u mužů patří v prvé řadě hypogonadizmus vyvolaný inhibicí sekrece gonadotropinů hypofýzou. Jde tedy o hypogonadotropní hypogonadizmus s atrofií varlat, poruchami spermatogeneze, fertility a sexuálního života. Tento anabolickými steroidy indukovaný […]


  Ivica Lazúrová I. interná klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice, Slovenská republika Souhrn Hyponatriémia definovaná hladinou sérového nátria < 135 mmol/l sa považuje za najčastejšiu elektrolytovú poruchu ako u ambulantných, tak aj u hospitalizovaných pacientov. Je spojená s významne vyššou morbiditou, mortalitou a dlhšou dobou hospitalizácie a prejavuje sa širokou škálou príznakov, od miernych až […]


  Petr Vlček1, Dana Nováková1, Rami Katra2 1Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha 2Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN v Motole, Praha Souhrn Karcinomy štítné žlázy (TC) představují 1–2 % všech lidských nádorů, jedná se o 7. nejčastější tumor. Mezi novými pacienty je velká převaha […]


  Patrícia Páleníková1, Iveta Kalafutová2, Zdenka Horníková3, Juraj Payer1 1V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava, Slovenská republika 2Endokrinologická ambulancia, Bratislava, Slovenská republika 3Endokrinologická ambulancia, Topoľčany, Slovenská republika Souhrn Tyreopatie môžu nepriaznivo ovplyvňovať koncepciu, udržanie gravidity, zvyšujú riziko komplikácií v gravidite, môžu mať negatívny vplyv na plod. Je preto potrebné včas zachytiť ochorenia […]