• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ… || VYBRANÉ ČLÁNKY Z VL
 •  

  Radovan Bílek1, Lenka Horáková2, Robert Goš2, Václav Zamrazil1,3 1Endokrinologický ústav, Praha 2Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny, Praha 3Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha Souhrn Endokrinologický ústav Praha se podílí na grantu Evropské komise EUthyroid (Eliminace nedostatku jodu a prevence poruch štítné žlázy v Evropě) společně s dalšími 28 evropskými zeměmi. Úlohou Endokrinologického ústavu je v rámci projektu EUthyroid […]


  Jiří Widimský III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze Souhrn V kardiovaskulární farmakoterapii se stále častěji používají fixní kombinace 2 či případně 3 léků. Tento přístup významně zlepšuje dlouhodobou adherenci pacientů k léčbě a vede tak i ke zlepšení kontroly základního onemocnění. Nejčastěji se fixní kombinace používají u arteriální hypertenze a ischemické […]


  Vladimír Soška1,2,3, Ondřej Kyselák1 1Oddělení klinické biochemie FN U sv. Anny v Brně 2Katedra laboratorních metod LF MU Brno a II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 3Katedra laboratorních metod LF MU, Brno Souhrn Statiny patří mezi základní léky u pacientů v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění a také u osob […]


  Martin Kužma1, Peter Jackuliak1, Zdenko Killinger1, Peter Vaňuga2, Juraj Payer1 1V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava, Slovenská republika 2Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa, Slovenská republika Souhrn Rastový hormón (RH) zvyšuje rast kosti prostredníctvom komplexných hormonálnych účinkov inzulínu podobného rastového faktora 1 (IGF1). IGF1, ktorý je produkovaný prevažne v pečeni, zvyšuje […]


  Štěpán Svačina1, Petra Ovesná2, Matyáš Kuhn2, Martina Nováčková2 1III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha 2Institut biostatistiky a analýz, s. r. o., Brno Souhrn Úvod: Diabetes mellitus 2. typu (DM2T) představuje při rostoucí prevalenci a zvyšujícím se výskytu chronických komplikací závažný zdravotní problém. Nová ADA/EASD doporučení, stejně jako doporučení České diabetologické společnosti České […]