• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ… || OBSAH AKTUÁLNÍHO…
 • OBSAH ČÍSLA 1/2018

  úvodník | leader

  Ateroskleróza aneb Výběr z„interního kmene“ | R. Češka

  doporučené postupy | guidelines

  Stanovisko výboru České společnosti pro aterosklerózu k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2016 | Opinion of the committee of the Czech Society for Atherosclerosis on the ESC/EAS Recommendations for dyslipidemia diagnostics and treatment of 2016 | M. Vrablík, J. Piťha, V. Bláha, R. Cífková, T. Freiberger, P. Kraml, H. Rosolová,V. Soška, T. Štulc, Z. Urbanová, H. Vaverková

  přehledné referáty | reviews

  Diabetická dyslipidemie a mikrovaskulární komplikace diabetu | Diabetic dyslipidemia and microvascular complications of diabetes | D. Karásek, H. Vaverková

  Familiární kombinovaná hyperlipidemie – nejčastější familiární dyslipidemie v běžné populaci i u pacientů s časným výskytem aterotrombotických kardiovaskulárních příhod | Familial combined hyperlipidemia – the most common genetic dyslipidemia in population and in patients with premature atherothrombotic cardiovascular disease | H. Vaverková, D. Karásek

  Epidemiologie hypercholesterolemie | Epidemiology of hypercholesterolemia |B. Nussbaumerová, H. Rosolová

  MedPed – realita péče o familiární hypercholesterolemie v největším centru | MedPed – the reality of familial hypercholesterolemia care at the biggest center | M. Vaclová, T. Freiberger, L. Schwarzová, L. Tichý, M. Vrablík, R. Češka

  Postavení inhibitorů PCSK9 a lipoproteinové aferézy v léčbě homozygotní a závažné heterozygotní familiární hypercholesterolemie: kdo z koho, nebo je to jinak? | The role of PCSK9-inhibitors and of lipoprotein apheresis in the treatment of homozygous and severe heterozygous familial hypercholesterolemia: a rivalry, or are things quite different? | V. Bláha, M. Bláha, M. Lánská, E. Havel, P. Vyroubal, Z. Zadák, P. Žák

  Kardiovaskulární riziko u pacientů s revmatickými chorobami a jeho management | Cardiovascular risk in patients with rheumatic disease and its management | J. Laštůvka, S. Oreská, M. Tomčík, M. Vráblík

  Regrese koronární aterosklerózy a možnosti jejího zobrazení se zaměřením na výsledky studie GLAGOV | Examination methods for coronary atherosclerosis regression with special focus on GLAGOV trial | T. Kovárník, K. Kopřiva, J. Pudil

  Vliv pulzatility na markery poškození vaskulatury u pacientů s implantovanou mechanickou srdeční podporou s kontinuálním průtokem | Effect of pulsatility on markers of vascular damage in patients with implanted continuous flow mechanical circulatory support |P. Ivák, J. Piťha, I. Králová Lesná, I. Netuka

  Poznámky k analytice biomarkerů kardiovaskulárního rizika | Remarks on biomarkers of cardiovascular risk | J. Franeková, A. Jabor

  Dlouhé nekódující RNA v patofyziologii aterosklerózy | Long non-coding RNAs in the pathophysiology of atherosclerosis | J. Novák, J. Bienertová Vašků, M. Souček

  Postavení hydrochlorothiazidu mezi thiazidovými a thiazidům podobnými diuretiky | The current position of hydrochlorothiazide among thiazide and thiazide-like diuretics | J. Slíva

  zprávy | reports

  Česko-slovenská lipidová akademie, 20.–21. 10. 2017, Mikulov | M. Šatný

  z odborné literatury | from scholarly literature

  J. Marek, V. Hána a kol. Endokrinologie. Galén: Praha 2017 | R. Češka

   

  materiály dostupné on-line | materials available on-line (www.vnitrnilekarstvi.eu)

  Sborník abstrakt, XXI. kongres o ateroskleróze, 7.–9. 12. 2017, Olomouc