• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ… || OBSAH AKTUÁLNÍHO…
 • OBSAH ČÍSLA 7-8/2017

  140. internistický den – XXVII. Vanýskův den – program
  vybrané příspěvky | selected contributions
  Historie a současnost léčby hepatitid B a C |
  History and presence of hepatitis B and C therapy |
  P. Husa sr
  PCR diagnostika infekcí |
  PCR diagnosis of infectious diseases |
  T. Freiberger
  Nozokomiální infekce a antibiotická rezistence v současnosti |
  The current problems related to nosocomial infections and antibiotic resistance today |
  R. Tejkalová
  Vývoj názorů na patofyziologii sepse |
  Development of views on pathophysiology of sepsis |
  J. Beneš
  Cytomegalovirová a polyomavirová infekce po transplantaci ledviny |
  Cytomegalovirus and polyomavirus infection after renal transplantation |
  J. Machová, T. Reischig
  Virová hepatitida A – možný diferenciálně diagnostický a terapeutický problém |
  Viral hepatitis A – possible diagnostic and therapeutic problem |
  P. Husa jr, P. Husa sr
  Infekce HIV jako nové onemocnění vnitřního lékařství |
  HIV infection – a new disease of internal medicine |
  S. Snopková
  Myokarditidy a zánětlivé kardiomyopatie |
  Myocarditis and inflammatory cardiomyopathy |
  D. Mlejnek, J. Krejčí
  Komunitní pneumonie – základy diagnostiky a léčby |
  Community pneumonia – fundamentals of diagnosing and treatment |
  V. Kolek
  Nozokomiální pneumonie |
  Nosocomial pneumonia |
  J. Skřičková
  Infekční komplikace u transplantací jater |
  Infectious Complications Related to Liver Transplants |
  V. Mejzlík, L. Husová, M. Kuman, S. Štěpánková, J. Ondrášek, P. Němec
  Virová hepatitida C a transplantace orgánů |
  Viral hepatitis C and organ transplantation |
  L. Husová, V. Mejzlík
  Transplantace srdce a infekce |
  Heart transplantation and infection |
  E. Ozábalová, J. Krejčí, P. Hude, J. Godava, T. Honek, L. Špinarová, P. Pavlík, H. Bedáňová, P. Němec