OBSAH ČÍSLA 1/2014

úvodníky | leaders

Česká interna a časopis Vnitřní lékařství v roce 2014 |
Czech internal medicine and journal Vnitrni lekarstvi (Internal Medicine) in year 2014 | R. Češka      3
Quo vadis interná medicína? | Quo vadis internal medicine? | I. Lazúrová      5
60 let časopisu Vnitřní lékařství – retrospektiva, realita a perspektiva | 60 years of journal
Vnitrni lekarstvi Internal Medicine – retrospective, reality and prospects | P. Svačina     7

 

obsah | content

Obsah      13

 

postgraduální vzdělávání | postgraduate education

Ohlédnutí za atestacemi z vnitřního lékařství – in medias res! |
Looking back at medical postgraduate certification – in medias res! | M. Matějovič za SOR       15

 

editorial | editorials

Autoinflamace: patologický důsledek dysregulace zánětlivé reakce: editorial |
Autoinflammation – patological impact of dysregulation of inflammatory reaction:
editorial | J. Lokaj      17
Vitamin D ve vztahu ke karcinomu hlavy a krku: editorial |
Vitamin D relation to the head and neck cancer: editorial | J. Neuwirthová      20
Terapie těžké sepse v roce 2013: editorial |
Therapy of severe sepsis in year 2013: editorial | J. Maláska      22

 

původní práce | original contributions

Familiární středozemní horečka v České republice | Familiar Mediterranean fever
in Czech Republic | A. Šedivá, V. Maňásek, A. Gregorová, P. Plevová, N. Toplak, M. Debeljak       25

 

přehledné referáty | reviews

Familiárna stredomorská horúčka – klinický obraz, diagnóza a liečba |
Familial Mediterranean Fever: clinical picture, diagnosis and treatment |
T. Dallos, D. Ilenčíková, L. Kovács         30
Regulace příjmu potravy – II. část | Food intake regulation – 2nd part | L. Brunerová, M. Anděl       38
Vitamin D ve vztahu ke karcinomu hlavy a krku |
Vitamin D in relation to head and neck cancer | D. Kalfeřt, M. Ludvíková, M. Pešta, O. Topolčan       51
Mezinárodní doporučení pro léčbu těžké sepse a septického šoku 2012 –
komentovaný výběr | International guidelines for management of severe sepsis
and septic shock 2012 – comment | J. Chvojka, M. Matějovič       59
Perspektivní přístupy v léčbě sepse založené na principu nových patogenetických
poznatků | The emerging pathogenesis-based strategies for treating sepsis |
L. Ledvinová, V. Danihel, M. Matějovič       68
Vliv konzumace alkoholu na srdeční elektrofyziologii |
Effect of alcohol consumption on cardiac electrophysiology | M. Bébarová       73

 

kazuistiky | case reports

Familiárna stredomorská horúčka – prvé skúsenosti na Slovensku |
Familial Mediterranean Fever – First Experiences in Slovakia | T. Dallos,
L. Lukáčiková Gálová, E. Macejková, J. Sedlačko, N. Toplak, M. Debeljak, H. Sargsyan, D. Ilenčíková, L. Kovács 80

 

60 let ve službách interní medicíny | 60 years in the service of internal medicine

Býti internistou | To be an internist | Z. Susa      86

 

osobní zprávy | personals

K 30. výročí úmrtí profesora Josefa Charváta |
30th anniversary of Josef Charvat´s death | Š. Svačina      88

 

různé | various

Nový občanský zákoník a poskytování zdravotních služeb | T. Doležal      90

 

z odborné literatury | from scholarly literature

O. Viklický et al. Predialýza | J. Zadražil       91
P. Klener jr, P. Klener. Principy systémové protinádorové léčby | V. Vonka        92
V. Kolek et al. Doporučené postupy v pneumologii | F. Salajka       93
V. Koblížek et al. CHOPN | F. Salajka       94
P. Ošťádal, J. Bělohlávek. ECMO – Extrakorporální membránová oxygenace | V. Lonský       94
PB. Krahulec et al. Klinická obezitológia | A. Dukát       95

 

oznámení | announcement

XXXIII. Dni mladých internistov s medzinárodnou účasťou, 29. 5.–30. 5. 2014, Martin 89
Toto číslo vychází za laskavé podpory níže uvedené společnosti
Vážení čtenáři, pro sjednocení webových stránek České internistické společnosti a časopisu
se mění doména, z níž je časopis dostupný. Děkujeme za pochopení

 

Obsah aktuálního čísla časopisu Vnitřní lékařství najdete ZDE. (PDF)