OBSAH ČÍSLA 10/2014

laudatio | laudation

Moje setkávání s prof. MUDr. Jiřím Vorlíčkem, CSc. | Z. Adam   S3

obsah | content

Obsah                                                                                                                                                                            

70. narozeniny prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc. |

the 70th  birthday of Prof. Jiří Vorlíček, MD, CSc.

Testikulární zhoubné nádory – jsme snad u konce cesty? |

Testicular malignit tumors – are we in the end of the road? | J. Abrahámová   S8

Dispenzarizace nemocných po léčbě karcinomu prsu, kolorekta a prostaty |

Patient follow-up after treatment of breast, colorectal and prostate cancer | T. Büchler   S15

Diferenciální diagnostika eozinofilie | Differential diagnostics o hypereosinophilia |Doubek, Y. Brychtová, J. Kissová, M. Tomíška, Z. Adam S21

Vývoj a současná funkčnost informační základny české onkologické péče | Development and current utility of infobases in Czech cancer care | L. Dušek, M. Blaha, J. Mužík, O. Májek, T. Pavlík, P. Klika, D. Klimeš, D. Malúšková, J. Gregor, M. Burger, P. Brabec    S28

O bolesti trochu jinak | About pain – otherwise | L. Kabelka   S36

Nové antibiotiká: potrebujeme nové molekuly, alebo nové stratégie? |

New antibiotics: do we need new molecules or new strategies? | V. Krčméry, N. Kulková   S40

Geriatrický nemocný v onkologii | Geriatric patient in oncology | H. Matějovská Kubešová   S46

Nové náhledy na roli lidského papilomaviru v léčbě nádorů hlavy a krku |

New aspects of impact of papillomavirus status in the therapy of head/neck cancers | Mechl, D. Brančíková   S54

Ph-negativní myeloproliferativní onemocnění s trombocytemií ve světle účinku léčby přípravkem Thromboreductin® v datech registru ke konci roku 2013 |

Ph-negative myeloproliferative diseases with thrombocythemia in the context of Thromboreductin® treatment, data from registry 2013 | M. Penka, J. Schwarz, P. Ovesná, L. Červinek, P. Dulíček, D. Pospíšilová, J. Kissová, T. Pavlík a kolektiv České pracovní skupiny pro Ph-negativní myeloproliferativní onemocnění (CZEMP)   S58

Diabetes mellitus a zhoubné nádory | Diabetes mellitus and malignant tumors | J. Petera, A. Šmahelová   S69

Paliativní medicína a dobrá smrt | Palliative medicine and the „good death“ | O. Sláma   S75

Klinické hodnocení nových léčiv u vzácných diagnóz v onkologii – současná situace v Evropě a u nás | Clinical evaluation of new drugs against orphan diseases in oncology – the current situation in Europe and in our country | J. Štěrba, S. Štěrbová, D. Kodytková, D. Valík, Demlová   S80

Paliativní péče a chronické srdeční selhání | Palliative care and chronic heart failure | J. Vítovec, L. Kabelka, L. Špinarová, J. Špinar   S86

 

Obsah tohoto čísla naleznete zde v PDF.