OBSAH ČÍSLA 1/2016

editorialy | editorials
Moudře a pomalu – editorial | Wise and slowly – editorial | J. Vítovec
Toxická epidermální nekrolýza – editorial | Toxic epidermal necrolysis – editorial | J. Hercogová
Lyellův syndrom – editorial | Lyell‘s syndrome | V. Vašků

původní články | original contributions
Význam vyšetrovania alanínaminotransferázy u darcov krvi pre redukciu rizika prenosu hepatitíd B a C hemoterapiou | Significance of alanine aminotransferase screening in blood donors for risk reduction of hepatitis B and C transmission by haemotherapy | K. Kusendová, P. Gavorník, P. Sabaka, K. Sviteková
Prieskum „3P (Pacient – Pulz – Prognóza) pri srdcovom zlyhávaní“ so zameraním na srdcovú frekvenciu | “3P (Patient – Pulse – Prognosis) in heart failure” survey focusing on heart rate | J. Dúbrava

přehledné referáty | reviews
Změny v prognóze a v léčbě Waldenströmovy makroglobulinemie. Přehled literatury a vlastní zkušenosti | Changes in the prognosis and treatment of Waldenström macroglobulinemia. Literature overview and own experience | Z. Adam, L. Pour, M. Krejčí, S. Ševčíková, E. Pourová, E. Ševčíková, Z. Král, J. Mayer
Genetické změny u Waldenströmovy makroglobulinemie | Gene mutations connected to Waldenstöm macroglobulinemia | K. Kutálková, L. Sedlaříková, Z. Adam, S. Ševčíková
Studie SPRINT. Randomizovaná studie porovnávající intenzivní oproti standardní kontrole systolického tlaku | The SPRINT research. A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control | J. Widimský

kazuistiky | case reports
Raritná diagnostika infekčnej endokarditídy po transplantácii obličky | Rare diagnostics of infective endocarditis after kidney transplantation | I. Dedinská, P. Skalová, M. Mokáň, K. Martiaková, D. Osinová, M. Pindura, B. Palkoci, M. Vojtko, J. Hubová, D. Kadlecová, I. Lendová, R. Zacharovský, F. Pekar, L. Kaliská
Vzácný případ mobilního aterosklerotického plátu ve femorální tepně s vysokým embolizačním potenciálem | A rare case of mobile atherosclerotic plaque with a high embolic potential in the femoral artery | D. Rob, D. Ručka, M. Chochola, D. Karetová, J. Hrubý, E. Kusová, J. C. Lubanda
Nebezpečné okurky – Leyllův syndrom | Dangerous cucumbers – Leyll‘s syndrome | J. Csomor, B. Bunganič, S. Zakharov, I. Pafčuga, P. Sedloň, P. Urbánek

Toxická epidermální nekrolýza | Toxic epidermal necrolysis | D. Odarčenková, M. Kvapil

dopisy redakci | letters to the editorial staff
Diskusní příspěvek ke článku Současný stav a budoucnost péče o nemocné s vrozenými srdečními vadami | J. Rubáčková Popelová
Reakce na dopis J. Rubáčkové Popelové | M. Táborský
Reakcia na článok Rybka J, Mistrík J. Hyperosmolární hyperglykemický stav | V. Rosival
Odpověď na reakci V. Rosivala | J. Rybka, J. Mistrík
List redakcii k práci Hajer J. Konopí – léčba budoucnosti? | P. Gavorník
Odpověď na dopis P. Gavorníka | J. Hajer

zprávy | reports
EASD Postgraduate Course of Clinical Diabetes and its Complications, Prague 2015 | J. Brož

osobní zprávy | personals
Poslední rozloučení s panem profesorem MUDr. Vratislavem Schreiberem, DrSc. | J. Škrha

z odborné literatury | from scholarly literature
Ivana Žofková. Actual Insighst into Endocrine and Genetic Aspects of the Skeleton. Lambert Academic Publishing: Saarbrücken 2015 | I. Žofková
Ilja Stříž, Vladimír Holáň. Cytokiny v klinické medicíně. Maxdorf: Praha 2015 | H. Tlaskalová-Hogenová
Milan Kriška, Ján Gajdošík, Andrej Dukát et al. Zlyhanie farmakoterapie. Možnosti prevencie. Slovak Academic Press: Bratislava 2015 | P. Gavorník
Miroslav Průcha et al. Sepse. Imunologie, patofyziologie, diagnostika, intenzivní péče. Maxdorf: Praha 2015 | P. Ševčík
Vladimír Vašků. Psoriáza. Průvodce ošetřujícího lékaře. Maxdorf: Praha 2015 | J. Šternberský