OBSAH ČÍSLA 12/2015

editorialy | editorials
Ventilace plic u osob se silikózou a pneumokoniózou uhlokopa – editorial | Pulmonary ventilation in patients with silicosis or coal workers‘ pneumoconiosis – editorial | J. Chaloupka
Fosfátová homeostáza při selhání ledvin je draze vykoupená maladaptivními systémovými důsledky extrémně vysokých koncentrací fosfatoninů – editorial | Phosphate homeostasis in cases of kidney failure is attained at the high cost of maladaptive system impacts in the form of extremely high concentration levels of phosphatonin – editorial | S. Dusilová Sulková
ST2 a srdeční selhání: pouze další marker z rodiny nebo přeci jen něco více? – editorial | ST2 and heart failure: only one more marker or some else? – editorial | R. Pudil
Karotická stenóza – diagnostika a léčba – editorial | Carotid stenosis – diagnosis and treatment – editorial | P. Štádler
Fallotova tetralogie dříve a dnes – editorial | Tetralogy of Fallot before and today – editorial | J. Rubáčková Popelová
původní články | original contributions

Regionální registr plicní embolie | Regional registry of pulmonary embolism | M. Záňová, Z. Monhart
Antitrombotická léčba a nevarikózní krvácení do horní části gastrointestinálního traktu | Antithrombotic therapy and non-variceal upper gastrointestinal bleeding | V. Belanová, M. Gřiva
Výskyt ventilační poruchy plic u osob se silikózou a pneumokoniózou uhlokopa | Ventilatory function in patients with silicosis or coal workers‘ pneumoconiosis | P. Brhel, M. Petrovová, D. Lorenzová
První české zkušenosti s lenalidomidem v terapii anemických nemocných s myelodysplastickým syndromem s delecí dlouhého ramene 5. chromozomu | Lenalidomide treatment in myelodysplastic syndrome with 5q deletion – Czech MDS group experience | A. Jonášová, L. Červínek, P. Bělohlávková, J. Čermák, M. Beličková, P. Rohoň, O. Černá, I. Hochová, M. Šišková, K. Kačmářová, E. Janoušová
Vyšetřování tubulární resorpce fosfátů u pacientů s chronickým onemocněním ledvin | Investigation of tubular reabsorption of phosphates in patients with chronic kidney disease | M. Horáčková, O. Schück, I. Sotorník, J. Franková, M. Štollová, I. Látová, H. Malinská, J. Urbanová
přehledné referáty | reviews
Význam stanovení solubilního receptoru ST2 v diagnostice a prognostické stratifikaci pacientů se srdečním selháním | Role of soluble receptor ST2 measurment in diagnosis and prognostic stratification in patients with heart failure | F. Málek, D. Vondráková, P. Neužil
Geriatrická multimorbidita – jeden z klíčových problémů současné medicíny | Geriatric multimorbidity – one of the key problem of contemporary medicine | P. Weber, D. Prudius, H. Meluzínová
Karotická stenóza – diagnostika a léčba | Carotid stenosis – diagnosis and treatment | T. Novotný, R. Staffa
Studie PATHWAY-2: spironolakton vs placebo, bisoprolol a doxazosin ke stanovení optimální léčby na léky rezistentní hypertenze | PATHWAY-2 Study: spironolactone vs placebo, bisoprolol and doxazosin in the treatment of resistant hypertension | J. Widimský
kazuistiky | case reports
Monoklonální imunoglobulinu (M-Ig) a kožní nemoci ze skupiny mucinóz – scleredema adultorum Buschke a scleromyxedema. Popis 4 případů a přehled léčebných možností | Monoclonal immunoglobulin (M-Ig) and skin diseases from the group of mucinoses – scleredema adultorum Buschke and scleromyxedema. Description of four cases and an overview of therapies | Z. Adam, P. Szturz, M. Krejčí, V. Vašků, L. Pour, E. Michalková, S. Ševčíková, Z. Čermáková, K. Veselý, J. Vaníček, E. Pourová, Z. Král, J. Mayer
Nekorigovaná Fallotova tetralógia u 69-ročného pacienta: kazuistika | Uncorrected tetralogy of Fallot in a 69-year-old patient: a case report | N. Hučková, K. Sekurisová, L. Slezáková, K. Kusendová, A. Zachar, M. Szántová
různé | varia
Medicína na polární stanici v Antarktidě | Medicine at a polar station in Antarctica | K. Brat, O. Zvěřina
z odborné literatury| from scholarly literature
Ivana Žofková. Actual Insighst into Endocrine and Genetic Aspects of the Skeleton. Lambert Academic Publishing: Saarbrücken 2015 | I. Žofková
Vladislav Hytych. VATS lobektomie…krok za krokem. Maxdorf: Praha 2015 | I. Čapov