OBSAH ČÍSLA 2/2014

Obsah

úvodník | leader

Úvodník po volbách aneb programové miniprohlášení předsedy ČIS | R. Češka                       101

 

obsah | content

Obsah                                                                                                                               103

 

editorial | editorial

Orální infekce a revmatická onemocnění – editorial|

Oral infection and rheumatic diseases – editorial | L. Roubalíková                                                          105

Septický/infikovanýtrombus prechodu hornej dutej žily a pravej predsiene v súvislosti so zavedeným centrálnym žilným katétrom – editorial | Catheter Related Septic Central VenousThrombosis of the Superior Vena Cava and Right Atrium: case reports – editorial |

J. Murín, M. Koreň, J. Papinčák, S. Kiňová                                                                                                            106

Septický/infikovanýtrombus přechodu horní duté žíly a pravé síně se zavedeným centrálním žilním katétrem – editorial| Catheter Related Septic Central VenousThrombosis

of the Superior Vena Cava and Right Atrium: case reports – editorial | M. Šenkyřík                        108

 

původní práce | original contributions

Assessmentofleftventriculardiastolicfunction by radionuclideventriculographyinpatients with chronic heart failure and reduced ejection fraction | Hodnocení diastolické funkce levé komory pomocí radionuklidové ventrikulografieu pacientů s chronickým srdečním selháním

asníženouejekčnífrakcí| J.Naar,F.Málek,O.Lang,O.Bělohlávek, J.Vránová,T.Mráz,E.Mandysová,P.Neužil           110

Dynamika hladiny interleukinu 6 u pacientů v septickém a kardiogenním šoku a pacientů

s akutním infarktem myokardu s ST-elevacemi | Dynamics of interleukin 6 levels in the patients

with cardiogenic and septic shock and in a control group of patients with uncomplicated AMI | J. Pařenica, J. Maláska, J. Jarkovský, K. Helánová, P. Jabandziev, J. Michálek, Z. Veselková, S. Littnerová,

L. Kubková, R. Gál, P. Ševčík, M. Pávková Goldbergová, J. Litzman, Z. Čermáková, J. Špinar                  114

 

přehledné referáty | reviews

MRI-kompatibilní kardiostimulátory a implantabilní kardiovertery-defibrilátory| MRI-compatible cardiac pacemakers and implantable cardioverter defibrillators|

M. Šnorek, A. Bulava                                                                                                                                                 123

Orální infekce a revmatická onemocnění| Oral infection and rheumatic diseases |

L. Procházková, M. Souček                                                                                                                                      128

Renální denervace pro léčbu arteriální hypertenze – nezodpovězené otázky|

Renal denervation for treatment of arterial hypertension – the unanswered questitons |

J. Seidlerová, J. Koza, I. Bernat, R. Rokyta,V. Pechman, J. Filipovskýn                                                          134

LéčbaWaldenströmovy makroglobulinemie v roce 2013| Waldenström´s macroglobulinaemia

Treatment 2013  | Z. Adam, M. Krejčí, L. Pour, E. Ševčíková                                                                            139

 

doporučené postupy | guidelines

JAK2-inhibitory v léčbě primární myelofibrózy.Dodatek k doporučením pro diagnostiku a léčbu Ph-negativních myeloproliferativních onemocnění České pracovní skupiny

pro Ph-negativní myeloproliferativní onemocnění České hematologické společnosti

ČLS JEP (CZEMP) |The place of JAK2inhibitors in the treatment of myelofibrosis.An amendment

to the recommendations for diagnosis and treatment of Ph-negative myeloproliferations

of the Czech group for Ph-myeloproliferative disorders (CZEMP) | L. Červinek, M. Doubek, M. Penka,

J. Schwarz (Česká pracovní skupina pro Ph-negativní myeloproliferativní onemocnění)                          158

 

 

Vnitř Lék 2014; 60(2): 103–104

 

104 obsah

 

kazuistika | case report

Izolovaná nonkompaktní kardiomyopatie: souhrnný článek s kazuistickým příkladem| Isolated ventricular non-compaction: review article with a case-report example | K. Vondrák 164
Septický/infikovanýtrombus přechodu horní duté žíly a pravé síně v souvislosti se zavedeným centrálním žilním katétrem| Catheter Related Septic Central Venous Thrombosis of the Superior Vena Cava and Right Atrium: case reports | M. Bambuch, J. Latta  

 

171

z odborné literatury | from scholarly literature
D. Školoudík, D. Šaňák et al. Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody | J. Václavík 177
O. Šimetka, R.Vlk, M. Procházka. HELP syndrom. | P. Křepelka 178
oznámení | annoucement
Vyžádané oznámení – omluva prof. MUDr. Petra Dítěte, DrSc. 177

151 × 151 mm

Vnitř Lék 2014; 60(2): 103–104

 

Obsah tohoto čísla najdete zde v PDF.