OBSAH ČÍSLA 2/2015

editorialy | editorials

Autoimunitní pankreatitida – diagnostický konsensus – editorial |
Autoimmune pancreatitis – diagnostic consensus – editorial | A. Vavrečka   93

Akromegalie a medikamentózní léčba – editorial | Acromegaly and pharmacotherapy – editorial | M. Kršek   95

Kalcifikující uremická arteriolopatie – editorial | Calcific uremic arteriolopathy – editorial | S. Dusilová Sulková   97

původní práce | original contributions

Zlepšil se osud gravidit žen s pregestačním diabetes mellitus za deset let? | Has the pregnancy outcome of women with pregestational diabetes mellitus improved in ten years? | D. Čechurová, M. Krčma, Z. Jankovec, J. Dort, J. Turek, S. Lacigová, Z. Rušavý   101

přehledné referáty | reviews

Význam transkutánneho monitorovania tkanivového kyslíka u pacienta s diabetes mellitus s jeho komplikáciami | The importance of transcutaneous oxygen tension monitoring in diabetic patient with complications | D. Baláž, A. Komorníková, P. Sabaka, Ľ. Gašpar, A. Dukát   106

Autoimunitní pankreatitida – diagnostický konsenzus | Autoimmune pancreatitis – diagnostic consensus | P. Dítě, I. Novotný, B. Kianička, M. Rydlo, H. Nechutová, A. Martínek, M. Uvírová, M. Bojková, J. Dvořáčková   114

Intersticiální plicní procesy a granulomatózy asociované s běžným variabilním imunodeficitem |Interstitial lung diseases and granulomatoses associated common variable immunodeficiency | M. Doubková, M. Moulis, J. Skřičková   119

Vyšetření tenkého střeva pomocí magnetické rezonance | The examination of the small intestine by magnetic resonance imaging | J. Vaníček, L. Hruška, B. Kianička   125

Nový lék je výrazně účinnější nežli inhibitory ACE u chronického srdečního selhání | The new drug is much more effective than ACE inhibitors in chronic heart failure | J. Widimský sr   129

Spontánní bakteriální peritonitida | Spontaneous bacterial peritonitis | R. Šenkeříková, S. Fraňková, J. Šperl, J. Špičák   134

Co jsou a co nám přinášejí biosimilars? | What are biosimilars and what do they bring to us? | J. Slíva   143

Inzulinová analoga u pacientů s diabetem a renální dysfunkcí | Insulin analogues of patients with diabetes and renal impairment | A. Adamíková   147

doporučené postupy | guidelines

Súčasnosť a budúcnosť v manažmente vénových vaskulárnych chorôb | Present and future in the management of venous vascular diseases | P. Gavorník, A. Dukát, Ľ. Gašpar, E. Gavorníková   151

kazuistiky | case reports

Akromegalie a medikamentózní léčba | Acromegaly and pharmacotherapy |
H. Šiprová, M. Souček   157

Raritní případ mnohočetného myelomu: vícečetný solitární plazmocytom kostí bérců a předloktí | A rare case of multiple myeloma: multiple solitary plasmacytomas of distal extremities | Š. Hrabovský, Z. Řehák, J. Stulík, J. Prášek, J. Mayer   161

Kalcifikující uremická arteriolopatie – léčba tiosulfátem sodným | Calcific uremic arteriolopathy – treatment with sodium thiosulfate | M. Vyskočilová, J. Svojanovský, J. Blaštíková, G. Dvořáková, M. Souček   166

aktuality | news

Empagliflozin – nový zástupce inhibitorů transportéru SGLT2 pro léčbu pacientů s diabetem 2. typu | Empagliflozin – the new representative of SGLT2 transporter inhibitors for the treatment of patients with diabetes 2 type | M. Prázný, J. Slíva   175

z odborné literatury | from scholarly literature

V. Hána. Endokrinologie pro praxi. Maxdorf: Praha 2014 | K. Starý 181

H. Papežová a kol. Naléhavé stavy v psychiatrii. Maxdorf: Praha 2014 |
M. Valová   181

P. Gavorník. Angiológia 2 pre všeobecných lekárov – Arteriológia. Dr. Josef Raabe: Bratislava 2014 | Z. Mikeš   182

oznámení | annoucements

Interna informans, duben–květen 2015   141

XXXIV. dny mladých internistů, Olomouc 4.–5. června 2015   173

Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF.