OBSAH ČÍSLA 3/2014

Obsah                                                                                                                               185

 

editorialy | editorials

Metabolický syndrom po transplantaci ledviny – editorial|

Metabolic syndrome after kidney transplantation – editorial |V.Teplan                                               187

Rabdomyolýza intoxikovaných a akutní poškození ledvin – editorial |

Rhabdomyolysis and acute kidney injury – editorial | N. Petejová, A. Martínek                                    189

Rabdomyolýza – editorial| Rhabdomyolysis –editorial|T.Tyll                                                            192

Lymfomatoidní granulomatóza – minulost a současnost – editorial|

Lymphomatoid granulomatosis – the past and present –editorial|K.Veselý                                     194

 

původní práce | original contributions

Metabolickýsyndrompotransplantaciledviny| Metabolic syndrome after kidney

transplantation|M.Nedbálková, J.Svojanovský,K.Trnavský,M.Kuman, J.Jarkovský,M.Karpíšek,M.Souček  196

 

přehledné referáty | reviews

Bolest u chronické pankreatitidy a karcinomu pankreatu – možnosti léčby | Pain in chronic pancreatitis and pancreatic cancer – treatment options |

M. Bojková, P. Klvaňa, P. Svoboda,T. Kupka, A. Martínek, M. Bojko, P. Dítě                                                   205

Metody ekonomického hodnocení screeningových programů. Situace v České republice|

Methodsofeconomicanylysisofscreeningprograms.SituationinCzechRepublic| J.Bartáková, J.Jiskra    212

Patogenéza zmien vnútorného prostredia pri akútnom svalovom kompartment syndróme| Pathogenesis of inner environment changes in acute muscular compartment syndrome |

A. Molčányiová,T. Molčányi                                                                                                                                     216

Lymfomatoidní granulomatóza – minulost a současnost| Lymphomatoid granulomatosis –

the past and present | A. Sýkorová,V. Campr, P. Kašparová, E. Kočová, D. Belada, M.Trněný, P. Žák 225

 

doporučené postupy | guidelines

Mezenteriointestinokolonovaskulárna artériová ischemická choroba. Odporúčania Sekcie angiológov Slovenskej lekárskej komory (2013) | Mesenterointestinocolonovascular arterial ischemic disease. Guidelines of the Angiology

section of Slovak Medical Chamber (2013) | P. Gavorník za sekciu angiológov                                    239

 

kazuistiky | case reports

Crush syndrom v súčasnosti – rabdomyolýza intoxikovaných|

Crush syndrome of today – rhabdomyolisis of intoxicateds  | A. Molčányiová,T. Molčányi, M. Mydlík          249

 

z odborné literatury | from scholarly literature

I. Příhodová. Poruchy spánku u dětí a dospívajících | K. Šonka                                                        255

J. Astl. Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy | K. Starý                                                                        255

J. Hoch, J. Leffleret al.Textbook of Surgery. Current Surgical Diagnosis and treatment |

J. Vokurka                                                                                                                                                                    256

 

osobní zprávy | personals

Profesor Aleš Linhart slaví padesátiny | Professor Aleš Linhart celebrates his fiftiesbirthday |

M. Aschermann                                                                                                                                                          257

Profesor MUDr. Rastislav Dzúrik, DrSc. (*24. augusta 1929 – 27.februára 2014)|

M. Mydlík,V. Spustová, K. Derzsiová                                                                                                                      258

 

Obsah tohoto čísla najdete zde v PDF.