OBSAH ČÍSLA 3/2016

úvodník | leader article
Aktuatily v diabetologii Poděbrady 2015 | J. Perušičová
Vyvažujeme: Poděbrady 2016 | M. Kvapil

Kongres ambulantní diabetologie Aktuatily v diabetologii Poděbrady 2015 vybrané přednášky

přehledné referáty | reviews
Paradoxy obezity | Obesity paradoxes | H. Rosolová
Klinické aspekty farmakologické léčby diabetické neuropatie, která se nemůže obejít bez spolupráce neurologa a diabetologa | Clinical aspects of pharmacological treatment of diabetic neuropathy which cannot be managed without cooperation with neurologists and diabetologists | D. Janíčková Žďárská, M. Kvapil
Farmakogenetika perorálnej antidiabetickej liečby | Pharmacogenetics of oral antidiabetic treatment | I. Tkáč
Metabolizmus cholesterolu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu | Cholesterol metabolism in patients with type 2 diabetes | M. Vrablík, E. Tůmová
Victoza mění diabetes a životy pacientů již 5 let | Victoza changes diabetes and lives of patients 5 years already | J. Jiráčková, A. Šmahelová
XIGDUO® – fixní kombinace dapagliflozinu a metforminu | XIGDUO® fixed combination of the active ingredients dapagliflozin and metformin | T. Edelsberger
Diabetes mellitus a karcinom pankreatu | Diabetes mellitus and pancreas cancer | J. Škrha, P. Škrha, P. Frič
Časná detekce ICHS u diabetiků a určení typu léčby | Early detection of ISHD in diabetic patients and determining the type of treatment | T. Kovárník, K. Bayerová, K. Kopřiva
Jaký význam má fenomén „maskované“ hypertenze u nemocných s diabetes mellitus 2. typu léčených pro setrvalou hypertenzi? | What is the significance of the phenomenon of hypertension in disguise in patients with type 2 diabetes mellitus treated for long-lasting hypertension? | J. Charvát
Vedení terapie diabetes mellitus 2. typu ve zralém věku | Management of type 2 diabetes mellitus therapy in a mature age | J. Hradec, E. Račická
Řízení motorových vozidel a diabetes mellitus – lékařské aspekty | Motor vehicle driving and diabetes mellitus – medical aspects | J. Brož, L. Syčová Kriváňová, Z. Fedáková, L. Petrosyan, M. Kvapil, J. Polák
Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel a diabetes mellitus – vybrané aspekty z právní úpravy v České republice | Motor vehicle driving and not only diabetes mellitus – certain aspects of the legislations in the Czech Republic | J. Brož, L. Syčová Kriváňová, D. Janíčková Žďárská, O. Novák

aktuality | news
„Zdravé správanie“ a psychická odolnosť v prevencii mládeže proti cukrovke v projekte Diateens | “Healthy behaviour” and mental resilience in youth within the Diateens project | V. Cviková, A. Ilavská