OBSAH ČÍSLA 5/2016

editorialy | editorials
Cystická fibróza – editorial | Cystic fibrosis – editorial | V. Skalická
Imunitní systém a zpracování informací – editorial | Immune system and information processing – editorial | P. Žampach

původní práce | original contributions
Význam merania obehových časov a elasticity pečene v porovnaní s MELD pri odhade jednoročného rizika nepriaznivého priebehu klinicky diagnostikovanej cirhózy | Hepatic transit times and liver elasticity compared with meld in predicting a 1 year adverse clinical outcome of a clinically diagnosed cirrhosis | T. Koller, Z. Piešťanská, T. Hlavatý, J. Holomáň, J. Glasa, J. Payer
Diagnostika cystické fibrózy u dospělých | Diagnostics of cystic fibrosis in adults | L. Fila, A. Grandcourtová, L. Valentová Bartáková, Z. Antušová, E. Pokojová, V. Herout, P. Jakubec, R. Bittenglová, M. Marel
The efficacy of treatment of local residual neoplasia under standardized conditions | Účinnost léčby lokální reziduální neoplázie za standardizovaných podmínek | O. Urban, B. Pipek, I. Mikoviny Kajzrlíková, P. Falt, P. Fojtík, P.Vítek

přehledné referáty | reviews
Hyperkalcemie, příznaky, diferenciální diagnostika a léčba aneb důležitost vyšetřování kalcia | Hypercalcemia, symptoms, differential diagnostics and treatment, or importance of calcium investigation | Z. Adam, K. Starý, J. Kubinyi, K. Zajíčková, Z. Řehák, R. Koukalová, M. Tomíška, M. Doubková, J. Prášek, E. Pourová, Z. Čermáková, L. Pour, M. Krejčí, V. Sandecká, E. Ševčíková, S. Ševčíková, Z. Král
Idiopatické střevní záněty jako protrombotický stav | Idiopathic inflammatory bowel disease as a prothrombotic state | D. Kamenář, J. Špičák
Klinické dôsledky syndrómu polycystických ovárií | Clinical implications of polycystic ovary syndrome | I. Dravecká
Léčba rituximabem jako výzva k prevenci infekčních komplikací | Treatment with rituximab as an opportunity for the prevention of infectious complications | P. Polák, M. Penka, P. Smejkal, G. Chlupová
Dokáže rybí olej zlepšit hojení ran v chirurgii? | Can fish oil improve wound healing in surgery? | J. Neuwirthová, B. Gál, P. Urbánková, P. Smilek
Využití nových léků v primoterapii mnohočetného myelomu | Use of new drugs within primary therapy of multiple myeloma | M. Štork, M. Krejčí, V. Sandecká, Z. Král, L. Pour

z odborné literatury | from scholarly literature
Richard Rokyta, Cyril Höschl (eds). Bolest a regenerace v medicíně. Axonite CZ: Praha 2015 | J. Bureš
Milan Halenka, Zdeněk Fryšák. Atlas ultrasonografie štítné žlázy. Maxdorf: Praha 2016 | K. Starý
Petra Svozílková et al. Uveitidy v kazuistikách. Maxdorf: Praha 2016 | E. Vlková