OBSAH ČÍSLA 7-8/2014

Jakou roli představuje péče o výživu ve smyslu malnutrice ve stáří? – editorial | What is the role of the nutrition care with regard to malnutrition malnutrion in the elderly? –
editorial B.Jurašková                                                                                                                                                550

Celiakie u pacientů s diabetes mellitus 1. typu – editorial |

Celiac disease in patients with type 1 diabetes mellitus – editorial | M. Prázný                                               552

Diagnóza psaná klínovým písmem – editorial|

Diagnosis written in cuneiform script –editorial| J.Hradec                                                                                553

Diabetes mellitus u žen – editorial| Diabetes mellitus in women –editorial| J.Brunová                     555
původní práce | original contributions

Vliv podávání tekutého mléčného nutričního doplňku se zvýšeným obsahem

syrovátkových bílkovin na nutriční stav seniorů| Effectof the liquid milk nutritional supplement

with enhanced content of whey protein on the nutritional status of the elderly|

J.Rambousková, B.Procházka,M.Binder,M.Anděl                                                                                                  556

Celiakie u pacientů s diabetes mellitus 1. typu | Celiac disease in adult patients

with type 1 diabetes mellitus | I. Haladová, D. Čechurová, S. Lacigová, J. Gruberová, Z. Rušavý, K. Balihar      562

Akutní pankreatitida – validace nové klasifikacena souboru 159 nemocných

a prognostické faktory | Acute pancreatitis – validation of revised Atlanta classification

on 159 patients and prognostics factors | K. Floreánová ,P .Dítě, B. Kianička, L. Dovrtělová, M. Přecechtělová  567
přehledné referáty | reviews

Genetika a farmakogenetika osteoporózy| Genetics and pharmacogenetics

of osteoporosis |I. Žofková, R. Omelka                                                                                                                     575

Význam lymfangiogenézy a ultraštruktúry lymfatických kapilár pri metastázovaní malígneho melanómu| Importance of lymphangiogenesis and ultrastructure of lymphatic

capillaries in metastasis of malignant melanoma | E. Rovenská                                                                          582

Co je nového v srdečním selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory

za posledních 5 let?|What is new in heart failure with preserved ejection fraction

within last five years? | Z. Gregorová, J. Meluzín, L. Špinarová                                                                               586

Specifikadiabetes mellitus u žen| Specificsof diabetes mellitus in women | L. Brunerová, J. Brož       595

Osteoporóza a metabolické kostní změny u celiakie v dospělosti|

Osteoporosis and bone alterations in celiac disease in adults | I. Hoffmanová,M. Anděl                                601
postgraduální vzdělávání | postgraduate education

Model vzdělávání sekundáře na Interní klinice FN Motol Praha aneb Naše zkušenosti

s lokálním projektem vzdělávání mladých lékařů v rámci jejich povinné postgraduální

výuky | Education model at the Clinic of Internal Medicine of the Faculty Hospital Prague –

Our experience with local education project for young physicians on postgraduate education |

R. Kratochvílová, M. Kvapil                                                                                                                                          607

100. výročí narození profesora Z. Mařatky | 100th  jubilee of professor Z. Mařatka´s birthday

Zdeněk Mařatka a jeho podíl na založení České gastroenterologické společnosti

a jejího časopisu. Gastroenterologická společnost v Čechách a na Slovensku |

Zdeněk Mařatka his share in the founding of the Czech Gastroenterological Society

and its journal. Gastroenterological Society in Czech and Slovac republics | M. Kment                                  611

Chirurgická léčba Crohnovy choroby | Crohn’s Disease Surgery  |

Z. Kala, F. Marek,V. A. Válek, D. Bartušek                                                                                                                    617

Pokroky v diagnostice a léčbě nespecifickýchstřevních zánětů |

Advances in diagnosis and therapy of inflammatorybowel diseases | M. Konečný, J. Ehrmann                     625

Biologická terapie u pacientek s idiopatickými střevními záněty v graviditě | Biological therapy in women with inflammatorybowel disease during pregnancy |

J. Koželuhová, K. Balihar, E. Janská, L. Fremundová, M. Matějovič                                                                           630

Crohnova nemoc – genetické faktory z pohledu etiopatogeneze|

Crohn’s disease – etiopathogenetic factors |T. Kupka, J. Šimová, L. Martínek, P. Svoboda,

P. Klvaňa, M. Bojková, M. Uvírová, L. Dovrtělová, P. Dítě                                                                                            635

Etiologie a patogeneze idiopatických střevních zánětů |

Etiology and pathogenesis of inflammatorybowel diseases| M. Lukáš                                                             640

Historie chirurgické léčby nespecifickýchzánětů střevních |

History of surgical treatment of non-specificinflammatorybowel diseases | Z. Šerclová                               645

Epidemiologie dyspepsie | Epidemiology of dyspepsia | S. Rejchrt, I. Koupil, M. Kopáčová,

M. Škodová Fendrichová, B. Seifert,V. Voříšek, J. Špirková,T. Douda, I.Tachecí, J. Bureš                                       649

Manažment pacientov s horným typom dyspepsie | Management of patients with dyspepsia |

E. Veseliny, M. Zakuciová, M. Janíčko, P. Jarčuška                                                                                                       657

Endoskopická klasifikaceneoplazií tlustého střeva a konečníku |

Endoscopic classificationof colon and rectal neoplasias | M. Zavoral, G. Vojtěchová, Š. Suchánek                 664

zprávy z odborných akcí | professional events reports

Správa z XXXIII. dní mladých internistov | Report on XXXIIIYoung Internists Days | Ľ.Tomáš               669

z odborné literatury | from scholary literature

P. Dostál a kol. Základy umělé plicní ventilace. Maxdorf: Praha 2014| P. Ševčík                                 670


Obsah tohoto čísla naleznete zde ve formátu PDF.