OBSAH ČÍSLA 7-8/2015

obsah | content
Obsah   613

editorialy | editorials
Takotsubo (stresová) kardiomyopatie – co se změnilo? – editorial |
Takotsubo cardiomyopathy – what has changed – editorial | P. Gregor   615
Rizikové faktory vzniku karcinomu štítné žlázy – editorial | Risk factors of thyroid
carcinoma – editorial | Z. Fryšák   618

původní práce | original contributions
Takotsubo kardiomyopatie, klinické zkušenosti s onemocněním a jednoletá
prognóza pacientů | Takotsubo cardiomyopathy, clinical experience with the disease
and one-year prognosis of patients | P. Kubena, Š. Bohatá, J. Maňoušek, J. Špinar, J. Pařenica   619
Infuzní toxicita rituximabu u nemocných s chronickou lymfocytární leukemií | Rituximab infusion-related toxicity in patients with chronic lymphocytic leukemia | M. Šimkovič, P. Vodárek, M. Motyčková, P. Žák, L. Smolej   626

přehledné referáty | reviews

Kardiovaskulární účinky léčby GLP-1 agonistů se zaměřením na liraglutid | Cardiovascular effects of GLP-1 receptor agonist treatment: focus on liraglutide | M. Haluzík, P. Trachta, M. Mráz   635
Transkatétrová implantácia aortálnej chlopne – indikácie, priebeh intervencie a
výsledky | Transcatheter aortic valve implantation – diagnostic, procedure and outcomes | M. Kurečko, G. Valočik, M. Vachalcová, M. Dvorožňáková   641
Hepatorenální syndrom – patofyziologie, diagnostika a léčba | Hepatorenal syndrome – pathophysiology, diagnosis and treatment | V. Hrabovský, A. Mendlová, T. Vavříčková   649
Rizikové faktory vzniku karcinomu štítné žlázy | Risk factors of thyroid carcinoma |
D. Nováková, M. Křenek, K. Vošmiková, P. Vlček   655

doporučené postupy | guidelines
Erektilná dysfunkcia ako prvý znak systémových cievnych chorôb a orgánovovaskulárnych artériových ischemických chorôb. Odporúčania a výzva Angiologickej sekcie Slovenskej lekárskej komory (2015) | Erectile dysfunction as the first sign of systemic vascular diseases and of organovascular arterial ischemic diseases. Guidelines and Challenge of the Angiology section of Slovak Medical Chamber (AS SMC, 2015) | P. Gavorník, A. Dukát, Ľ. Gašpar, D. Medová, X. Faktorová, E. Gavorníková   660

z odborné literatury | from scholerly literature
Jan Brož et al. Léčba inzulinem. Maxdorf: Praha 2015| J. Škrha   670
Otakar Bleha. Endokrinolog vzpomíná. Triton: Praha 2015| J. Petrášek   671

aktuality | news
XXXIV. dny mladých internistů České republiky a Slovenska v Olomouci | P. Horák   672

osobní zprávy | personals
Prof. MUDr. Josef Erben, DrSc., zomrel | M. Mydlík   673
Nedožitých 88 rokov profesora Miroslava Mikuleckého | A. Remková   675
Profesor Jaroslav Blahoš pětaosmdesátiletý | L. Stárka   677
Vanýskův den 2015
Aktuální trendy v léčbě chronických onemocnění – program   679
Konopí – léčba budoucnosti? | Cannabis – therapy for the future? | J. Hajer   680
Novinky v léčbě akutního nevarikózního krvácení do horní části gastrointestinálního
traktu | New trends in treatment of non-variceal bleeding in the upper gastrointestinal
tract | R. Keil, L. Douda   686
Domácí nutriční péče v České republice | Home nutrition care in the Czech
Republic | M. Šenkyřík   691
D vitamin – stará látka s novými perspektivami | Vitamin D – old substance
in new perspectives | V. Kojecký   695
Možnosti endoskopického řešení polypoidních a nepolypoidních lézí v kolon | Possible endoscopic solutions of polypoid and non-polypoid lesions in the colon | M. Dastych, R. Kroupa   698
Obyčejná nemoc – apendicitida | Ordinary disease – apendicitis | K. Lukáš   703
Platí „LDL hypotéza“ i pro pacienty s diabetem? | Does “LDL hypothesis” also apply to patients with diabetes? | M. Kvapil   711
Snížení krevního tlaku – léčbou dalších rizikových faktorů | Lowering of blood pressure – by treatment of other risk factors | M. Souček   717
Jak na dyslipidemii u pacientů s metabolickým syndromem | How to treat dyslipidemia
in patients with metabolic syndrome | V. Soška   721
Transplantace ledviny při inkompatibilitě krevní skupiny – úvodní zkušenosti programu |AB0 incompatible kidney transplantation – first experiences | O. Viklický, A. Paříková, J.
Slatinská, V. Hanzal, L. Pagáčová, E. Honsová, E. Kieslichová, L. Janoušek, J. Froněk   725
Transplantace pankreatu: současný stav a výhledy do budoucna | Pancreas transplantation: State of the art and future prospects | F. Saudek, P. Girman, K. Lipar, P. Bouček, R. Kožnarová,
M. Kočík   731
Tumory a transplantace jater | Tumors and liver transplantation | V. Mejzlík, L. Husová, M.
Kuman, S. Štěpánková, J. Ondrášek, P. Němec   738
Transplantace solidních orgánů v České republice | Solid organ transplantation in the Czech Republic | M. Kuman   741

oznámení | announcements
LYMPHO 2015   617
14. cyklus semínářů Interna informans   625
XXXVIII. endokrinologické dny   633
XXII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP   640
Tělovýchovné lékařství 2015   697

Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF.