• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ… || OBSAH ČÍSLA 11/2017
 • OBSAH ČÍSLA 11/2017

  úvodník | leader

  Současná náplň pneumologie | The present status of pneumology | V. Kolek

  přehledné referáty | reviews
  Cílené vyhledávání nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí: stručný přehled | A targeted search for patients with chronic obstructive pulmonary disease: brief summary | V. Koblížek, K. Hejduk
  Asthma bronchiale v kontextu vnitřního lékařství | Asthma bronchiale in the context of internal medicine | M. Teřl
  Diagnostika a léčba komunitní pneumonie – v jednoduchosti je klíč k úspěchu | Diagnostics and treatment of community-acquired pneumonia – simplicity is the key to success | V. Kolek, P. Jakubec, S. Losse
  Nozokomiální pneumonie | Hospital-acquired pneumonias | P. Jakubec, A. Křenková, V. Kolek
  Pneumonie u imunokompromitovaných | Pneumonia in immunocompromised persons | J. Skřičková
  Idiopatická plicní fibróza. Umíme ji vždy správně diagnostikovat a léčit? | Idiopathic pulmonary fibrosis. Can we always diagnose and treat it right? | M. Vašáková
  Exogenní alergické alveolitidy: minimum pro praxi | Extrinsic allergic alveolitis: minimum for clinical practice | M. Šterclová
  Sarkoidóza – nadále záhadné onemocnění | Sarcoidosis – enigmatic disease still unresolved | V. Kolek, M. Žurková, V. Lošťáková
  Současný přístup k diagnostice, léčbě a prevenci tuberkulózy | Current approach to diagnostics, treatment and prevention of tuberculosis | M. Vašáková
  Non-CF bronchiektázie dospělých: stručný přehled pro praxi. Dokument Sekce chorob s bronchiální obstrukcí České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně | Non-CF bronchiectasis of adults: short review for clinical practice. Position paper of Board of disease with bronchial obstruction Czech Pulmonological and Phthiseological Society | Z. Antušová, L. Fila, V. Herout, E. Kočová, K. Neumannová, J. Zatloukal, V. Koblížek
  Cystická fibróza dospělých | Cystic fibrosis in adults | L. Fila
  Kardiovaskulární riziko spánkové apnoe a kazuistika | Cardiovascular risk of sleep apnoea and case report | J. Vyskočilová
  Komplikace po transplantaci plic | The complications after lung transplantation | P. Jakubec, M. Žurková, L. Hajdová, A. Křenková, V. Kolek
  Nemalobuněčný karcinom plic | Non-small cell lung cancer | J. Skřičková, B. Kadlec, O. Venclíček
  Malobuněčný karcinom plic: epidemiologie, diagnostika a léčba | Small cell lung cancer: epidemiology, diagnostics and therapy | M. Pešek, J. Mužík
  Maligní mezoteliom pleury – dosud nepokořený nádor | Malign pleural mesothelioma – so far an undefeated tumour | V. Kolek
  Spirometrie – základní vyšetření funkce plic | Spirometry – basic examination of the lung function | J. Kociánová
  Postavení bronchologie v pneumologické diagnostice | The role of bronchology in pneumological diagnostics | F. Salajka
  Ultrasonografické vyšetření hrudníku v rukou lékaře klinika | Ultrasound examination of the chest in the hands of the clinical physician | V. Sedlák, V. Koblížek, R. Šimek
  Neinvazivní ventilace | Non-invasive ventilation | D. Havel, J. Zeman