OBSAH ČÍSLA 1/2017

úvodník | leader

Predátorské časopisy: praktiky jejich vydavatelů a jak se jim bránit | J. Kratochvíl, L. Plch

editorials | editorials

Familiární hypercholesterolermie: z Čech a Moravy do celého světa! – editorial | Familial Hypercholesterolemia: from Bohemia and Moravia to the entire world! – editorial | R. Češka

Význam hodnocení ventilační efektivity VE/VCO2 slope u pacientů se srdečním selháním – editorial | The importance of evaluating the effectiveness of the ventilation VE/VCO2 slope in patients with heart failure – editorial | F. Várnay

Progresivní multifokální leukoencefalopatie – editorial | Progressive multifocal leukoencephalopathy – editorial | P. Polák

původní práce | original contributions

ScreenPro FH – Screening Project for Familial Hypercholesterolemia in Central, Southern and Eastern Europe: Basic Epidemiology | ScreenPro FH – projekt v oblasti screeningu zaměřený na familiární hypercholesterolemii ve střední, jižní a východní Evropě: základní epidemiologie | T. Freiberger, A. V. Susekov, G. Paragh, Z. Reiner, L. Tokgozoglu, K. Raslova, M. Banach, B. Vohnout, A. Rynkiewicz, A. Goudev, G. A. Dan, D. Gaita, B. Pojskic, I. Pecin, M. Kayikcioglu, O. Mitchenko, M. V. Ezhov, G. Latkovskis, Z. Petrulioniene, Z. Fras, N. Tasic, E. M. Mirrakhimov, T. Murataliev, A. B. Shek, V. Tuka, A. D. Tselepis, E. M. Moubarak, K. Al Rasadi, R. Ceska

Uzávěr ouška levé síně systémem AtriClip | Closure of the left atrial appendage by means of the AtriClip System | A. Mokráček, V. Kurfirst, A. Bulava, J. Haniš

Léčba pacientů infikovaných genotypem 2 viru hepatitidy C | Treatment of HCV genotype 2 infection | P. Husa, P. Husa jr

přehledné referáty | reviews

ScreenPro FH – Screening Project for Familial Hypercholesterolemia in Central, Southern and Eastern Europe: Rationale and Design | ScreenPro FH – projekt v oblasti screeningu zaměřený na familiární hypercholesterolemii ve střední, jižní a východní Evropě: odůvodnění a záměr | R. Ceska, G. Paragh, Z. Reiner, M. Banach, L. Tokgozoglu, A. V. Susekov, K. Raslova, T. Freiberger, B. Vohnout, A. Rynkiewicz, A. Goudev, G. A. Dan, D. Gaita, B. Pojskic, I. Pecin, M. Kayikcioglu, O. Mitchenko, M. V. Ezhov, G. Latkovskis, Z. Petrulioniene, Z. Fras, N. Tasic, E. M. Mirrakhimov, T. Murataliev, A. B. Shek, V. Tuka, A. D. Tselepis, E. M. Moubarak, K. Al Rasadi

Příspěvek k diferenciální diagnostice sklerozujících cholangitid | A contribution to the differential diagnostics of sclerosing cholangitides | M. Blaho, P. Dítě, M. Bojková, M. Rydlo, T. Kupka, P. Svoboda, P. Klvaňa, A. Martínek

Význam hodnocení ventilační efektivity VE/VCO2 slope u pacientů se srdečním selháním | The importance of evaluating the effectiveness of the ventilation VE/VCO2 slope in patients with heart failure | F. Dosbaba, P. Žurková, L. Baťalík, H. Dosbaba, M. Felšöci, R. Vysoký, J. Špinar, O. Ludka

kazuistika | case report

Rituximab-associated progressive multifocal leukoencephalopathy | Progresívna multifokálna leukoencefalopatia spojená s rituximabom | J. Sokol, L. Lisa, J. Zelenakova, T. Balharek, I. Plamenova, J. Stasko, P. Kubisz

zprávy | reports

Správa z druhého kongresu PEDIM (Prague European Days of Internal Medicine) v Prahe v dňoch 1.–2. decembra 2016 | J. Murín

osobní zprávy | personal news

Spomienka na profesora MUDr. Karla Horkého, DrSc., FACP (Hon), FEFIM. *11. mája 1933–†8. augusta 2016 | M. Mydlík, K. Derzsiová

z odborné literatury | from scholarly literature

M. Vrablík. Farmakoterapie dyslipidemie. 2. rozšířené vydání. Maxdorf: Praha 2016 | V. Soška

Š. Svačina. Antidiabetika – historie, současnost a perspektivy. Axonite: Praha 2016 | A. Šmahelová

materiály dostupné on-line | materials available on line (www.vnitrnilekarstvi.eu)

Profesor Otto Schück devadesátiletý | Professor Otto Schuck ninety-year old | Vnitř Lek 2016; 62(12, Suppl 6)

Dostupné z WWW: <http://www.vnitrnilekarstvi.eu/vnitrni-lekarstvi-archiv-cisel?id=5205>