• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ… || OBSAH ČÍSLA 12/2016
 • OBSAH ČÍSLA 12/2016

  editorials | editorials

  Trombofílie – editorial | Trombophilia – Editorial | M. Matýšková

  Takotsubo kardiomyopatie – další pokračování příběhu – editorial | Takotsubo kardiomyopathy – next sequel of the story – Editorial | P. Gregor

  původní práce | original contributions

  Pomalidomid v léčbě mnohočetného myelomu – vlastní zkušenosti a přehled literatury | Pomalidomide in the treatment of multiple myeloma – own experience and overview of literature | Z. Adam, L. Pour, M. Krejčí, E. Vetešníková, V. Sandecká, M. Štork, Z. Čermáková, E. Pourová, S. Ševčíková, Z. Král, J. Mayer

  Došlo v posledním desetiletí ke změně počtu a charakteristik pacientů se syndromem diabetické nohy hospitalizovaných k vysoké amputaci na specializovaném podiatrickém pracovišti? | Has been changed numbers and characteristics of patients with major amputations indicated for the diabetic foot in our department last decade? | V. Fejfarová, A. Jirkovská, V. Petkov, L. Řezaninová, R. Bém, M. Dubský, V. Wosková, A. Němcová, J. Skibová

  přehledné referáty | reviews

  Trombofília | Trombophilia | L. Čingerová, M. Kučeráková

  Standardní léčba chronické obstrukční plicní nemoci v České republice. Role nové fixní kombinace tiotropium a olodaterol | Mandatory treatment of chronic obstructive pulmonary disease in the Czech Republic. Current position of new fixed-dose combination of tiotropium and olodaterol | V. Koblížek, M. Svoboda

  Káva ako hepatoprotektívny faktor | Coffee – as hepatoprotective factor | M. Szántová, Z. Ďurkovičová

  Perorální antidiabetika v léčbě diabetes mellitus 1. typu | Oral antidiabetic drugs in treatment of type 1 diabetes mellitus | L. Brunerová, J. Brož

  Von Hippel Lindau syndróm, dve strany jednej mince | Von Hippel Lindau syndróm, dve strany jednej mince | P. Páleníková, M. Adamcová, I. Šturdík, B. Ftáčniková, L. Copáková, J. Payer

  doporučené postupy | guidelines

  Společné stanovisko českých odborných společností ke konsensu European Atherosclerosis Society a European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich hodnot | The common position of the Czech professional associations on the consensus of the European Atherosclerosis Society and the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine regarding investigation on blood lipids and interpretation of their levels | V. Soška, J. Franeková, B. Friedecký, A. Jabor, P. Kraml, H. Rosolová, M. Vrablík, za společnou pracovní skupinu

  kazuistiky | case reports

  Takotsubo syndrom: incidence, etiologie, komplikace, léčba a prognóza | Takotsubo cardiomyopathy: incidence, etiology, complications, therapy and prognosis | M. Babický, F. Holm, M. Erbrt

  Letální případy krvácení do horní části gastrointestinálního traktu | Lethal cases of bleeding to the upper gastrointestinal tract | R. Matlach, P. Makovický, P. Makovický

  z odborné literatury | from scholarly literature

  Milan Kolář. Respirační infekce a jejich léčba. Maxdorf: Praha 2016 | V. Kolek

  Martina Vašáková, Jaroslav Polák, Radoslav Matěj. Intersticiální plicní procesy. Maxdorf: Praha 2016 | V. Kolek

  Aleš Linhart, Tomáš Paleček. Echokardiografie u nemocných s plicní hypertenzí. Maxdorf: Praha 2016 | M. Aschermann

  V. Kolek, I. Vágnerová et al. Kapesní průvodce ambulantní léčbou respiračních infekcí. Maxdorf: Praha 2016 | L. Fila

  Eva Růžičková. Glaukom. Průvodce ošetřujícího lékaře. Maxdorf: Praha 2016 | Š. Skorkovská

  Vítězslav Kolek et al. Doporučené postupy v pneumologii. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Maxdorf: Praha 2016 | Z. Merta

  Jiří Widimský, Jiří Widimský jr. Farmakoterapie hypertenze. Maxdorf: Praha 2016 | M. Souček

  dopisy redakci | letters to the editorial staff

  Kardiorenální syndrom a metolazon | P. Jerie, J. Charvát