• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ… || OBSAH ČÍSLA 12/2017
 • OBSAH ČÍSLA 12/2017

  editorialy | editorials
  Může NAFLD (non–alcoholic fatty liver disease) být nezávislý per se rizikový faktor mimojaterních onemocnění? – editorial | Can NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease) per se be an independent risk factor for extra-hepatic diseases? | J. Ehrmann, V. Procházka
  Léčba selenem u tyreopatií – editorial | Selenium Therapy for Thyropathies | Z. Fryšák
  Postavení warfarinu v dnešní době – budeme jej ještě potřebovat? – editorial | The role of warfarin today – shall we need it at all? | J. Kvasnička
  Tendinopatie – editorial | Tendinopathy | L. Šenolt
  Stillova choroba dospělých – editorial | Adult-onset Still’s disease | M. Skácelová

  přehledné referáty | reviews
  Diagnostické a prognostické biomarkery u akutního koronárního syndromu | Diagnostic and Prognostic Biomarkers in Acute Coronary Syndrome | P. Kubena, J. Špinar, M. Dastych, P. Lokaj, J. Pařenica
  Adiponektin u nemocných s metabolickým syndromem a chorobami jater, žlučových cest a pankreatu | Adiponectin in patients with metabolic syndrome and diseases of the liver, bile ducts and pancreas | A. Vašura, M. Blaho, P. Dítě, T. Kupka, P. Svoboda, A. Martínek
  Liečba selénom u tyreopatií | Selenium Treatment in Thyreopathies | Š. Sotak
  Citalopram a prodloužený QT interval | Citalopram and QT prolongation | Š. Alušík, Z. Paluch
  Postavení warfarinu v současné době | The current role of warfarin | J. Michalcová, A. Buliková, J. Zavřelová, M. Prudková, M. Penka
  Poškození šlach vyvolané léky | Drug induced tendon injury | Š. Alušík, Z. Paluch

  doporučené postupy | guidelines
  Ako vykonávať ambulantnú kardiovaskulárnu rehabilitáciu: návrh Pracovnej skupiny kardiovaskulárnej rehabilitácie Slovenskej kardiologickej spoločnosti | How to apply the ambulatory cardiovascular rehabilitation: guidelines of the Working group for cardiovascular rehabilitation at Slovak Society of Cardiology | Š. Farský, V. Rus, K. Sládeková

  kazuistika | case report
  Atypický priebeh Wilsonovej choroby a prehľad literatúry | Unusual history of Wilson disease and review of the literature | F. Nehaj, M. Kubašková, M. Mokáň, J. Sokol, V. Nosáľ, K. Zeleňák, M. Mokáň
  Remise steroid-rezistentní Stillovy nemoci při léčbě anakinrou, dokumentovaná FDG-PET/CT vyšetřením – kazuistika | Remission of steroid-resistant Still’s disease treated with anakinra, evidenced by FDG-PET/CT examination – Case report | Z. Adam, J. Skřičková, M. Krtička, Z. Řehák, R. Koukalová, A. Šprláková, M. Krejčí, L. Pour, Z. Adamová, E. Pourová, Z. Král

  osobní zprávy | personal news
  Zemřel prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc. | S. Alušík

  zprávy | reports
  EASD Postgraduate Course of Clinical Diabetes and its Complications, Prague 2017 | J. Brož

  z odborné literatury | from scholarly literature

  Procházka V., Novobilský P. et al. Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů. Maxdorf: Praha 2017 | M. Bulvas
  Kočová E., Vašáková M. HRCT u intersticiálních procesů v instruktivních kazuistikách. Maxdorf: Praha 2017 | P. Eliáš
  Bruthans J. Kardiovaskulární onemocnění v České republice v letech 1965-2014 a faktory, které je ovlivňovaly. Gasset-Allan Gintel: Praha 2017 | M. Souček