OBSAH ČÍSLA 2/2017

editorialy | editorials

Nové perspektivy starého kanálu – editorial | New perspectives on the old channel – editorial | L. Nalos

Terapie infekce aortální cévní protézy – editorial | Therapy for the infection of aortic vascular prostheses – editorial | R. Staffa

přehledné referáty | reviews

Dlouhodobě působící inzulíny v léčbě diabetu 2. typu a jejich postavení v rámci současného léčebného algoritmu | Long-acting insulins in the treatment of type 2 diabetes and their position in the current treatment algorithm | M. Haluzík

Akútne obličkové poškodenie: aktuálny komplexný prehľad | Acute kidney injury: a current comprehensive overview | Š. Sotak

Autoprotilátky u systémových onemocnění pojiva a ANCA asociovaných vaskulitid, jejich vztah k intersticiálním plicním procesům a prognóze | Autoantibodies in systemic connective tissue disease and ANCA – associated vasculitis, their relationship to interstitial lung diseases and prognosis | M. Doubková, J. Pokorná

Vyhodnocení kinetiky VO2 v zotavovací fázi spiroergometrického vyšetření u kardiologicky nemocných – význam a klasifikace | An assessment of VO2 kinetics in the recovery phase of spiroergometric examination in patients with heart disease – importance and classification | L. Mífková, F. Várnay, P. Homolka, P. Dobšák

Funkční význam hERG: od fyziologické role po cíl protinádorové terapie | Functional impact of hERG: from physiological role to target of anticancer therapy | J. Šatková, M. Bébarová

doporučené postupy | guidelines

Antitrombocytová tromboprofylaxia artériových vaskulárnych chorôb a orgánovaskulárnych ischemických chorôb | Antiplatelet thromboprophylaxis of arterial vascular diseases and organovascular ischemic diseases | P. Gavorník, A. Dukát, Ľ. Gašpar, E. Gavorníková, N. Hučková, A. Petrášová, G. Gubo, I. Gašparová

kazuistika | case report

Konzervativní terapie pozdní infekce aortální protézy | Conservative treatment of late aortic graft infection | P. Baľa, K. Zeman, R. Kološová, I. Pavlas, D. Kučera

Karcinóm prištítneho telieska | Parathyroid cancer | I. Ságová, M. Stančík, P. Kentoš, D. Pavai, D. Kantárová, M. Pura, P. Vaňuga

osobní zprávy | personal news

Spomienka na MUDr. Pavla Langera, DrSc., vedeckého pracovníka UEE v Bratislave | M. Tajtáková

Vzpomínka na pana profesora MUDr. Ivo Krče, DrSc. | V. Procházka

z odborné literatury | from scholarly literature

E. Růžičková. Glaukom. Průvodce ošetřujícího lékaře. Maxdorf: Praha 2016 | Š. Skorkovská

M. Knor et al. Farmakoterapie urgentních stavů. Průvodce léčbou život ohrožujících stavů doplněné a rozšířené vydání. Maxdorf: Praha 2016 | J. Slíva

M. Vašáková et al. Moderní farmakoterapie v pneumologii. 2. rozšířené vydání. Maxdorf: Praha 2016 | Z. Merta