OBSAH ČÍSLA 3/2017

editorialy | editorials

CT kolografie v klinické praxi – editorial | CT colonography in clinical practice – editorial | J. Vaníček

Kardio-onkologie, onko-kardiologie – editorial | Cardio-oncology, onco-cardiology – editorial | L. Elbl

původní práce | original contributions

Radiofrekvenční katétrová ablace pro fibrilaci síní prováděná v celkové anestezii: výsledky unicentrické randomizované studie | Radiofrequency catheter ablation of atrial fibrillation performed under general anesthesia: results of a unicentric randomized trial | K. Stašková, A. Bulava, R. Tesařík, F. Toušek

přehledné referáty | reviews

Možnosti efektivní edukace v diabetologii – návod pro edukátory | Effectiveness of education in diabetes care management – instructions for educators | J. Jirkovská

Nepravidelnosti dýchání při spiroergometrickém vyšetření – od mírné nepravidelnosti dechového vzoru až po periodické dýchání typu oscilující ventilace | Irregular breathing during the cardiopulmonary exercise test – from mildly irregular breathing pattern to periodic breathing of oscillatory ventilation type | F. Varnay, L. Mifková, P. Homolka, P. Dobšák

Přínos CT kolografie pro klinickou praxi | Contribution of CT colonography to clinical practice | L. Lambert, L. Šimáková

Diabetes mellitus 2. typu a chronická obličková choroba | Type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease | P. Ponťuch

Význam zobrazení srdce pomocí magnetické rezonance v diagnostice hypertrofické kardiomyopatie. Část I. | The role of cardiovascular magnetic resonance imaging in the diagnosis of hypertrophic cardiomyopathy. Part I | M. Pleva, J. Borová, I. Plevová, J. Januška, M. Belicová

Kardiovaskulární komplikace nádorů a jejich léčby | Cardiovascular complications of cancers and anti-cancer therapy | J. Vyskočil, K. Petráková, P. Jelínek, M. Furdek

doporučené postupy | guidelines

Komentár k aktuálnym odporúčaniam v liečbe diabetu 2. typu | Comments on current guidelines of type 2 diabetes mellitus treatment | E. Martinka

osobní zprávy | personal news

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., se v dubnu roku 2017 dožívá 80 let | J. Haber, M. Trněný

dopisy redakci | letters to the editorial board

Dopis redakci Vnitřního lékařství – reakce na článek Predátorské časopisy: praktiky jejich vydavatelů a jak se jim bránit | J. A. Hubáček

z odborné literatury | from scholarly literature

P. Němec et al. Revmatologie pro praxi. Mladá fronta: Praha 2016 | P. Bradna

A. Tašková, V. Hytych et al. Praktická plicní chirurgie. Indikace a strategie. Maxdorf: Praha 2016 | R. Gürlich

P. Svozílková et al. Diagnostika a léčba očních zánětů. Maxdorf: Praha 2016 | Š. Skorkovská

E. Rychlíková. Manuální medicína. 5. rozšíření vydání. Průvodce diagnostikou a léčbou vertebrogenních poruch. Maxdorf: Praha 2016 | M. Sosíková