OBSAH ČÍSLA 4/2017

editorialy | editorials
Novinky v liečbe srdcového zlyhávania – editorial | Novelties in the treatment of heart failure – editorial | J. Murín
původní práce | original contributions
Syndrom diabetické nohy: význam MR spektroskopie lýtkových svalů pro hodnocení končetinové ischemie a efektu revaskularizace | Diabetic foot syndrome: importance
of calf muscles MR spectroscopy in the assessment of limb ischemia and effect of revascularization | A. Němcová, M. Dubský, A. Jirkovská, P. Šedivý, M. Drobný, M. Hájek, M. Dezortová, R. Bém, V. Fejfarová, A. Pyšná
přehledné referáty | reviews
Kontroverze okolo QALY | Controversies around QALYs | V. Rogalewicz, M. Barták
Význam zobrazení srdce pomocí magnetické rezonance v diagnostice hypertrofické kardiomyopatie. Část II. | The role of cardiovascular magnetic resonance imaging in the diagnosis of hypertrophic cardiomyopathy. Part II. | M. Pleva, J. Borová, I. Plevová, J. Januška, M. Belicová
Novinky v léčbě srdečního selhání | Novelties in the treatment of heart failure | F. Souček, J. Novák
AT1 blokátory – srovnatelnost kardioprotektivity s inhibitory ACE | AT1 blockers – comparability with ACE inhibitors | V. Monhart
Jak (s)tvořit spolupracujícího pacienta pro antihypertenzní a hypolipidemickou léčbu | How to create cooperative patient for antihypertensive and hypolipidemic therapy | J. Piťha
kazuistiky | case reports
Relabující autoimunitní pankreatitida 1. typu: kazuistika | Relapsing autoimmune pancreatitis type 1: case report | A. Ondrejková, B. Kianička, H. Nechutová, L. Hruška, I. Novotný,
M. Souček
Histiocytóza z indeterminovaných buněk – vymizení kožní infiltrace po ozáření elektronovým svazkem a aplikace 2-chlorodeoxyadenozinu: kazuistika | Indeterminate cell
histiocytosis – disappearance of skin infiltration following electron beam therapy and an application of 2-chlorodeoxyadenosine: case report | Z. Adam, M. Ježová, P. Šlampa, L. Křen, V. Vašků, R. Koukalová, Z. Řehák, L. Pour, M. Krejčí, Z. Král, J. Mayer

aktuality | hot news
Antikoagulační terapie dabigatranem vs rivaroxabanem u seniorů ve věku nad 65 let: porovnání dat „head to head“ | Anticoagulation dabigatran versus rivaroxaban therapy
in older patients aged over 65 years: head to head comparison of data | M. Polák
zprávy | reports
GenCAD konferencia (Gender and Coronary Artery Disease – a challenge for the 21st century) 1. 3. 2017 Brusel, Belgicko | J. Murín, R. Cífková