• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ… || OBSAH ČÍSLA 7-8/2017
 • OBSAH ČÍSLA 7-8/2017

  140. internistický den – XXVII. Vanýskův den – program
  vybrané příspěvky | selected contributions
  Historie a současnost léčby hepatitid B a C | History and presence of hepatitis B and C therapy | P. Husa sr
  PCR diagnostika infekcí | PCR diagnosis of infectious diseases | T. Freiberger
  Nozokomiální infekce a antibiotická rezistence v současnosti | The current problems related to nosocomial infections and antibiotic resistance today | R. Tejkalová
  Vývoj názorů na patofyziologii sepse | Development of views on pathophysiology of sepsis | J. Beneš
  Cytomegalovirová a polyomavirová infekce po transplantaci ledviny | Cytomegalovirus and polyomavirus infection after renal transplantation | J. Machová, T. Reischig
  Virová hepatitida A – možný diferenciálně diagnostický a terapeutický problém | Viral hepatitis A – possible diagnostic and therapeutic problem | P. Husa jr, P. Husa sr
  Infekce HIV jako nové onemocnění vnitřního lékařství | HIV infection – a new disease of internal medicine | S. Snopková
  Myokarditidy a zánětlivé kardiomyopatie | Myocarditis and inflammatory cardiomyopathy | D. Mlejnek, J. Krejčí
  Komunitní pneumonie – základy diagnostiky a léčby | Community pneumonia – fundamentals of diagnosing and treatment | V. Kolek
  Nozokomiální pneumonie | Nosocomial pneumonia | J. Skřičková
  Infekční komplikace u transplantací jater | Infectious Complications Related to Liver Transplants | V. Mejzlík, L. Husová, M. Kuman, S. Štěpánková, J. Ondrášek, P. Němec
  Virová hepatitida C a transplantace orgánů | Viral hepatitis C and organ transplantation | L. Husová, V. Mejzlík
  Transplantace srdce a infekce | Heart transplantation and infection | E. Ozábalová, J. Krejčí, P. Hude, J. Godava, T. Honek, L. Špinarová, P. Pavlík, H. Bedáňová, P. Němec