OBSAH ČÍSLA 9/2017

úvodník | leader article
Slovo úvodem | Introductory word | M. Kršek

původní práce | original contributions
Onemocnění štítné žlázy v České republice: projekt EUthyroid a vyhodnocení epidemiologických dat VZP za období let 2012–2015 | Thyroid disease in the Czech Republic: the EUthyroid project and the evaluation of the General Health Insurance Company epidemiological data for the period of 2012–2015 | R. Bílek, L. Horáková, R. Goš, V. Zamrazil
Skríning tyreopatií v gravidite – odborné usmernenie v praxi | Thyroid screening in pregnancy –guideline in practice | P. Páleníková, I. Kalafutová, Z. Horníková, J. Payer

přehledné referáty | reviews
Chlopenní vady při léčbě hyperprolaktinemie dopaminovými agonisty | Valvular heart disease in relation to the treatment of hyperprolactinemia with dopamine agonists | F. Gabalec, J. Čáp, J. Radocha
Hypotyreóza u pacientů se srdečním onemocněním | Hypothyroidism in patients with heart disease | J. Jiskra
Karcinomy štítné žlázy: současný pohled na diagnostiku a léčbu | Thyroid carcinomas: the present view on diagnostics and therapy | P. Vlček, D. Nováková, R. Katra
Diagnostika a manažment metastatického feochromocytómu a paragangliómu |
Diagnosis and management of metastatic pheochromocytoma and paraganglioma | I. Jochmanová, I. Lazúrová
Kvalita kosti u akromegalikov | Bone quality in patients with acromegaly | M. Kužma, I. Ságová, D. Pávai, P. Jackuliak, Z. Killinger, P. Vaňuga, J. Payer
Syndróm neprimeranej antidiurézy a súčasný manažment hyponatriémie | Syndrome of inappropriate antidiuresis and the current management of hyponatremia | I. Lazúrová
Mužský hypogonadizmus indukovaný steroidními anaboliky: přehled poznatků
a kazuistika | Anabolic steroid induced hypogonadism in men: overview and case report | L. Stárka, M. Dušková, L. Kolátorová, O. Lapčík
Primární hyperparatyreóza – nové klinické formy onemocnění | Primary hyperparathyroidism – new clinical forms of the disease | K. Zajíčková
Efekt antidiabetickej liečby na kosť | The effect of antidiabetic treatment on the bone | P. Jackuliak, M. Kužma, J. Payer
Adenozín – mediátor s multisystémovými účinkami (alebo hormón?) | Adenosine – a mediator with multisystemic effects (or a hormone?) | Z. Lazúrová, P. Mitro

materiály dostupné on-line | materials available on line (www.vnitrnilekarstvi.eu)
Abstract Book. The 6th Central European Congress on Obesity (CECON)
and The 15th Slovak Congress on Obesity 2017, October 5th – 7th, 2017, Bratislava, Slovakia | Vnitr Lek 2017; 63(9, Suppl 2)