Předplatné jednoho ročníku časopisu Vnitřní lékařství činí 1 350 Kč + 150 Kč balné a poštovné (55 EUR + 12 EUR balné a poštovné).

Členové ČIS mají přístup na elektronickou verzi časopisu hrazen v rámci členského příspěvku. Přístupový kód na vyžádání v redakci na adrese fama-redakce@fa-ma.cz.

Předplatitelé ze Slovenské republiky mohou využít platby převodem na slovenský účet (v EUR) Československá obchodná banka, Bratislava; č. ú. 4015595471/kód banky 7500.

Časopis objednávejte ZDE (nebo na adrese: fama-redakce@fa-ma.cz)

Titul:           

Jméno: *

Příjmení: *

Člen ČIS/SIS od: *

Pracoviště: *


ZASILATELSKÁ ADRESA
Ulice: *

Obec: *

PSČ: *

IČ:

DIČ:

Telefon:

Email: *

 

Tímto čestně prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Současně nyní prohlašuji, že České internistické společnosti, se sídlem Na Pankráci 17, 140 21  Praha 4, uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu výše uvedeném pro správu, zpracování a uchování osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
ano*