• Česká internistická… || ZPRÁVY || Cholesterol: Mýtus…
 • Ukončí epidemii srdečně cévních onemocnění injekce na snižování cholesterolu?

  Klinické studie: Pokusní králíci, nebo „vyvolení“ pro nejmodernější léčbu?

  Dne 21. 4. 2015 se v Autoklubu ČR konala tisková konference na téma Cholesterol: Mýtus nebo největší zabiják. Tiskovou zprávu přikládáme níže.

  Čas od času se sice objeví, spíše jako „senzační bomba“ příspěvek o neškodnosti cholesterolu, nicméně fakt, že cholesterol (CH) je nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro onemocnění srdce a cév je obecně akceptován. Snížení CH vedlo v kontrolovaných studiích u statisíců nemocných ke snížení kardiovaskulárních onemocnění (KVO). Na mezinárodních sjezdech už dnes jen přibývají výsledky dalších obrovských studií, prokazujících význam snižování CH (poslední sjezdy Americké kardiologické společnosti v Chicagu a San Diegu mohou být příkladem).

  Léčba zvýšených hladin CH je už v současnosti daleko od triviálních doporučení „nemažte máslo
  a nejezte vajíčka“. Deset procent naší populace užívá statiny, v současnosti nejúčinnější léky ke snižování CH a rizikového LDL-CH, desetitisíce pacientů pak užívají navíc ezetimib. Přesto mnozí pacienti nedosahují ani zdaleka tzv. „cílových hodnot“, které nemocným zaručují relativní kardiovaskulární bezpečí. A právě proto vznikají ve výzkumných laboratořích nové molekuly, schopné snižovat CH a LDL-CH o další desítky procent. V tomto roce lze očekávat evropskou registraci a uvedení na trh nové generace léků snižujících CH, tzv. inhibitorů PCSK9. Tyto léky jsou revoluční z několika důvodů.

  • Jsou to první léky na ovlivnění hladin tuků v krvi, které se podávají jako injekce. Podkožní aplikace injekce, kterou si pacient aplikuje speciálním perem sám jednou za dva týdny je nemocnými velmi dobře snášena. Sám jsem byl překvapen, jak spokojení byli nemocní, v klinických studiích s těmito léky.
  • Snižují CH o 50 – 60% když jsou podávány samostatně, stejně jako když jsou přidány
   k léčbě statiny či jinými léky.
  • Předběžné výsledky ze studií (zatím je nelze považovat za průkazné) ukázaly už po roce podávání snížení KVO o více než 50%.
  • Mechanismem účinku. Jsou to monoklonální protilátky proti klíčovému enzymu cholesterolového metabolizmu, PCSK9.

  Pro koho budou tyto (a další) nové léky určeny? Především pro nemocné v nejvyšším riziku KVO a pro nemocné s velmi vysokými hodnotami CH.  Především to jsou nemocní, kteří mají zvýšené hladiny CH vrozené a mají vysoký CH (bohužel také riziko infarktu a dalších KVO už okolo 30ti let) v důsledku genetické poruchy, tzv. „familiární hypercholesterolemie“. Těchto nemocných není málo. V naší zemi jich je několik desítek tisíc! Vysoký cholesterol totiž u velmi vysokého procenta není pouze důsledkem nesprávné diety a životosprávy, jak se někdy mylně traduje. Genetika hraje významnou úlohu u většiny
  z nás. Problematice vyhledávání a léčby nemocných s vysokým cholesterolem se věnuje knížka, kterou jsme společně s několika kolegy z center v Praze, Brně a Hradci Králové právě vydali.

  Zmínil jsem vlastní zkušenost s novými léky, samozřejmě z klinických studií. Nemohu v té souvislosti nezmínit fakt, že klinické studie jsou velmi často laicky kritizovány jako zneužívání pacientů k pokusům na lidech. Diskuse by byla na několik tiskových konferencí. Na tomto místě bych jen chtěl zmínit, že účast ve studii je vždy dobrovolná, studie na pacientech jsou pečlivě kontrolovány a začínají po pečlivé přípravě zaměřené především na absolutní bezpečnost. A v neposlední řadě bych zmínil fakt, že léky, které nyní budou uvedeny na trh za zřejmě vysokou cenu (s příslušnou limitací podávání), mohl relativně významný počet našich nemocných využívat ještě dříve, než se dostaly do klinické praxe. Když se za rok snížil výskyt KVO o víc než 50%, docela bych souhlasil s tím, abych se stal „pokusným králíkem“.

  Richard Češka
  předseda České internistické společnosti ČLS JEP a vedoucí Centra preventivní kardiologie VFN

   

  Komentáře nejsou povoleny.