• Česká internistická… || ZPRÁVY || Compendium – Léčiva…
 • Koncem září roku 2018 vyšlo 5. vydání publikace Compendium – Léčiva používaná v podmínkách ČR, které jste v minulosti znali pod názvem Remedia Compendium.

  Ve srovnání se 4. vydáním z roku 2009 byly texty aktualizovány a významně rozšířeny. Přibylo bezmála 300 článků o léčivých látkách a 200 textových stran. Celkový rozsah je nyní 1 200 stran. Na zpracování publikace se podílelo 54 předních odborníků z různých lékařských oborů.

  Publikace je členěna do 16 kapitol obsahujících popisy téměř všech léčiv registrovaných v ČR. Součástí jednotlivých kapitol jsou obecné úvody věnované charakteristice dané skupiny léčiv a farmako- terapeutickým postupům. Informace o každé léčivé látce jsou zpracovány jednotným způsobem. Co se týče názvosloví, jsou používány mezinárodní nechráněné názvy (INN). Součástí informací o léčivých látkách i jejich kombinacích jsou ATC kódy.

  Členění Compendia umožňuje svému uživateli nalézt na jednom místě různé varianty farmakoterapie určité nemoci a vytvořit si přehled o léčivých látkách, jichž lze k terapii použít. Zároveň umožňuje vzájemné porovnání jednotlivých léčivých látek a poskytuje přehled přípravků obsahujících danou léčivou látku.

  Páté vydání publikace Compendium navazuje svou koncepcí i obsahem na předchozí čtyři vydání. Od svých starších verzí se odlišuje podrobnějším zpracováním jednotlivých rubrik článků o léčivých látkách a zařazením nově registrovaných léčivých látek, a to jak centralizovanou evropskou procedurou, tak národní procedurou.


  Další podrobnosti o publikaci Compendium včetně ukázek z textu a možnosti objednání naleznete na stránkách
  www.compendium.cz

   

  Komentáře nejsou povoleny.