• Česká internistická… || ZPRÁVY || E-cigareta – naděje…
 • O škodlivosti kouření cigaret toho bylo napsáno již mnoho a málokdo si dnes dovolí o tom polemizovat. Co se však elektronických cigaret týče, je to stále jedna velká neznámá, která, zjednodušeně řečeno, rozděluje společnost na dva nesmiřitelné tábory. A čím populárnější tento výrobek bude, tím vášnivěji se o něm bude diskutovat.

  Elektronická cigareta se na našem trhu objevila jako alternativa tradičních tabákových výrobků poprvé kolem roku 2007. Základním principem fungování je zahřátí tekutiny obsahující nikotin pomocí baterie, přičemž dochází k uvolnění glycerinové páry obsahující omamnou látku. Kuřákovi je tak imitován pocit kouření opravdové cigarty, neboť vdechne a vydechne ,,dým“a při potažení se také rozsvítí světélko připomínající oharek. Tvarem cigarety, imitací kouře a oharku je cíleno na psychosociální závislost, nikotin může nahradit drogu z cigaret.

  Jak bylo napsáno výše, názory na tuto novinku se různí. První tábor ji jako prostředek k omezení užívání tabáku vítá. Kladné ohlasy se ozývají i z řad kuřáků – kvůli nespornému negativnímu vlivu pasivního kouření na lidské zdraví byli z mnoha veřejných míst s klasickou cigaretou vykázáni. E-cigaretu berou při troše nadsázky jako satisfakci za léta stigmatizace kouření ze strany zdravotních autorit. E-cigareta bývá též využívána jako pomůcka k úspěšnému odvyknutí kouření klasických cigaret. Dle výzkumu citovaného autorem článku je např. E-cigareta účinější než nikotinové náplasti. Důkazy byly sice zpochybněny, ale…

  Z opačné strany se však ozývají varovné hlasy. Po dlouhá léta se daří formovat všeobecný názor, že cigareta v ruce není obrazem moderní doby. Marketingové kampaně pro „bezpečné kouření“ mohou toto snažení rychle zhatit. Dalším problémem je neznámá zdravotní nezávadnost některých výrobků zejména čínské provenience, která díky chybějící regulaci není před uvedením na trh dostatečně zkoumána. Se znepokojujícími daty přišla také americká studie zkoumající zkušenosti dětí a dospívajících s cigaretou. Ačkoli spotřeba tradičních cigaret u této věkové kategorie v roce 2012 meziročně klesla, u elektronických cigaret tomu bylo naopak. Má-li vést tedy tento diskutabilní výrobek k vyšší incidenci kouření u nezletilých, můžeme právem hovořit o velkém kroku zpět.

  Svůj názor si nakonec musí každý udělat sám. Kouření tabáku celosvětově usmrtí 6 milionů lidí ročně (18 000 v České republice) a neochota si nějakou alternativu alespoň připustit je už jen krůček k nebezpečnému dogmatismu. Jak už to v podobných případech bývá, i zde platí, že pravda bude někde uprostřed. Autor článku se přiklání k zákazu prodeje e-cigaret u nezletilých a k jejich větší regulaci ze strany autorit tak, aby byl jejich potenciál dobře pochopen a v budoucnu správně využit.

  Použitá literatura:

  Fairchild AL, Bayer R, Colgrove J. The Renormalization of Smoking? E-Cigarettes and the Tobacco „Endgame“. Nejmag 370(4) 293-295 (2014) January 23, 2014.

  Češka R. Cholesterol a Ateroskleróza, Léčba Dyslipidémií. 4. vydání. Praha:Triton, 2012. 406s. ISBN 978-80-7387-599-2.

   

  Komentáře nejsou povoleny.