• Česká internistická… || ZPRÁVY || Elektronická verze…
 • Vnitřní lékařství – duben 2019 číslo 4

  Vnitřní lékařství – květen 2019 číslo 5

  Vnitřní lékařství – červen 2019 číslo 6

  Vnitřní lékařství – září 2019 číslo 9

  Informace o situaci v časopisu Vnitřní lékařství

  S ohledem na ekonomické problémy časopisu VL se ČIS rozhodla ukončit spolupráci s nakladatelstvím Facta Medica.

  Současný šéfredaktor prim. P. Svačina oznámil, že nechce setrvat ve vedení časopisu.

  V současné době již časopis nevychází v papírové formě, ale pro členy ČIS pouze elektronicky.

  Pro další spolupráci bylo vybráno nakladatelství Solen od roku 2020. Nakladatelství Solen udělalo vstřícný krok a zřeklo se časopisu Interní medicína pro praxi, který již od příštího roku nebude vycházet a bude vycházet pouze časopis VL.

  Byla ustanovena nová redakční rada. Vedením redakční rady byli pověřeni: prof. M. Souček (předseda redakční rady), prof. H. Rosolová (výkonná šéfredaktorka), doc. D. Karásek (další výkonný šéfredaktor). Dále byla stanovena užší redakční rada, která se skládá z následujících členů: prim. Z. Monhart, prof. J. Václavík, prof. M. Vrablík, MUDr. H. Šarapatková, MUDr. J. Škrha. Byla oslovena celá řada kolegů, zatím není finální podobna širší redakční rady, řada členů bývalé redakční rady bude nadále součástí nové redakční rady časopisu VL.

  Časopis VL bude od roku 2020 vycházet v elektronické formě, v papírové formě pouze pro předplatitele a povinné výtisky, bude vycházet 8 x ročně, 64 stran se zaměřením více do praktické části interny a méně zaměření na originální práce, které budou publikovány převážně v elektronické formě.

  Do konce roku 2019 u je časopis VL tematicky zajištěn. Prim. P. Svačina předá agendu novému vedení časopisu.

  V současné době bude připraveno k publikaci cca 70 prací.

   

  Komentáře nejsou povoleny.