• Česká internistická… || ZPRÁVY || Existují nějaké…
 • Existují  důkazy o tom, že ženy a muži praktikují medicínu částečně odlišným způsobem. Lékařky více respektují klinická doporučení, jsou v komunikaci více orientovány na pacienta, častěji poskytují preventivní péči a pečlivěji provádějí standardní fyzikální vyšetřovací metody. Také častěji  poskytují svým pacientům psychologickou pomoc. Ačkoliv tyto skutečnosti jsou známy, nebyl dosud proveden rozsáhlejší výzkum, jak se tyto rozdíly v přístupu odrážejí v konkrétních výsledcích léčby, zejména v mortalitě a nutnosti rehospitalizací pacientů léčených v nemocnici.

  Autoři z Harvardu analyzovali 20% náhodně vybraných pacientů ve věku 65 let a starších ze systému Medicare, kteří byli hospitalizováni pro nechirugické onemocnění a byli léčení všeobecnými internisty obou pohlaví v letech 2011 – 2014 . Sledována byla 30 denní mortalita a procento časných rehospitalizací v závislosti na skutečnosti, zda byli léčení lékaři nebo lékařkami.

  Celkem se do analýzy dostalo 1 583 928 hospitalizovaných pacientů průměrného věku 80,2 roku, z toho 621 412 mužů a 961 616 žen. Pacienti léčení lékařkami měli nižší 30 denní mortalitu 11.07% versus 11.49%; tedy v  absolutních procentech -0,43%. (95%, – 0,57 až 0,28, P<0,001). Znamená to, že  lékařky musely léčit 233 pacientů, aby se zabránilo jednomu úmrtí. Také nutnost rehospitaliziace v následujících 30 dnech byla u žen lékařek nižší 15.02% proti 15.57%; tedy minus 0,55%. V přepočtu 182 léčených pacientů ženou lékařkou k prevenci jedné časné rehospitalizace. Tyto diference zůstaly zachovány, pokud bylo porovnáno 8 nejběžnějších důvodů k hospitalizaci i při srovnání různých závažností onemocnění a množství u pacientů přítomných komorbidit.

  Klinický význam: Rozsáhlý výzkum v USA prokázal, že ženy lékařky  mají v interních oborech mírně lepší léčebné výsledky než muži, I když je v absolutních procentech rozdíl v mortalitě i nutnosti časné rehospitalizace kolem 0,5% ve prospěch lékařek, jsou tyto výslekdy analyzovány na tak velkém souboru, že jsou statisticky významné a významné jsou však i z hlediska velkého počtu hospitalizovaných, protože tento rozdíl v USA například znamenal ročně o 32 000 úmrtí méně, pokud by o pacienty pečovaly jen ženy. Poznámka šéfredaktora. Čtenářkám našeho časpisu je nutno než gratulovat.

  Zdroj: Comparison of Hospital Mortality and Readmission Rates for Medicare Patients Treated by Male vs Female Physicians
  Yusuke Tsugawa, MD, MPH, PhD; Anupam B. Jena
  JAMA internal medicine, December 19, 2016. doi:10.1001/jamainternmed.2016.7875

  MUDr. Luboš Kotík

  Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

   

  Komentáře nejsou povoleny.