KARDIOLOGIE

Vybraná doporučení z kardiologie
Kompletní guidlines naleznete na webu České kardiologické společnosti, http://www.kardio-cz.cz/

Diagnostika a léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních vad v dospělosti

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií

DOPORUČENÉ POSTUPY PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU SUPRAVENTRIKULÁRNÍCH TACHYARYTMIÍ

Doporučení diagnostiky, léčby a prevence plicní embolie

Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin

Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního infarktu myokardu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání

Doporucení pro diagnostiku a lécbu hypertenze v detství a dospívání

Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání

Doporučení pro duplexní ultrazvukové vyšetření končetinových žil

Zásady pro implantace kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů-defibrilátorů a srdeční resynchronizační léčbu

Doporučení pro léčbu pacientů s fibrilací síní

Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu akutních koronárních syndromů bez elevací ST úseků na EKG

Doporučené postupy – fibrilace síní

Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze

Chronická plicní hypertenze – doporučený postup

Infekční endokarditida – doporučené postupy

Komorové arytmie – doporučený postup

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním – doporučený postup

Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel

Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku

Protocols of antithrombotic therapy in a University Cardiocenter

Příprava kardiaka k nekardiální operaci – doporučený postup

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocnením

Revaskularizace myokardu – doporučený postup

Stabilní angina pectoris – doporučený postup

Synkopa: Diagnostika a léčba

Třetí univerzální definice infarktu myokardu

Zásady pro implantace kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů-defibrilátorů a systémů pro srdeční resynchronizační léčbu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a dospívajících, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu