• Česká internistická… || GUIDELINES || PALIATIVNÍ PÉČE