PNEUMOLOGIE

Vybraná doporučení z pneumologie
Kompletní guidlines naleznete na webu České pneumologické a ftizeologické společnosti, http://www.pneumologie.cz/

Akutní exacerbace intersticiálních plicních procesů

Exogenní alergická alveolitida- navrhovaný doporučený postup pro diagnózu, léčbu a sledování

 Doporučení pro použití neinvazivní ventilační podpory (NIVP)

Doporučení Sekce patofyziologie dýchání pro frekvenci provádění základních vyšetření plicních funkcí

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup diagnostiky a léčby astmatu

Doporučený postup diagnostiky a léčby obtížně léčitelného bronchiálního astmatu

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)

Hemoptýza – doporučený postup

Idiopatická plicní fibróza- doporučený postup pro diagnózu, léčbu a sledování

Indikační kriteria pro léčbu poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých

Pneumotorax – doporučený postup

Sarkoidóza – doporučený postup diagnostiky, terapie a sledování vývoje onemocnění

Standard péče na pracovištích zajišťujících diagnostiku a léčbu poruch spánku

Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s CHOPN s prokázanou deficiencí alfa-1 antitrypsinu (AATD)

Standard pro šestiminutový test chůzí

Diagnostika a léčba těžké pneumonie: Standard léčebného plánu