• Česká internistická… || ZPRÁVY || Homeopatie není…
 • Australský národní institut pro zdraví a medicínský výzkum vydal na základě rozsáhlé rešerše prohlášení, že homeopatie není efektivní v žádné indikaci. Varuje nemocné, kteří volí homeopatickou léčbu, že riskují své zdraví, jestliže odmítají nebo zpozdí skutečně účinnou terapii. Institut nechal zhodnotit 1800 studií včetně systematických přehledů, publikovaných guidelines i prohlášení skupin provádějících a podporujících homeopatickou léčbu. Pro seriózní analýzu zůstalo k disposici 225 studií, které srovnávaly homeopatickou léčbu s kontrolní skupinou a tak splnily kritéria pro jejich zařazení do výzkumu efektivity homeopatické terapie.

  Aby se předešlo zkreslení, Institut najal nezávislé posuzovatele, aby prošli dostupné důkazy a podle mezinárodně uznávaných metod zhodnotili kvalitu a spolehlivost hodnocených studií. Hodnotící proces byl tedy zcela nepředpojatý a byla vyzvána i veřejnost, aby sdělila své zkušenosti s homeopatickou léčbou. Všechny údaje pak vzala hodnotící komise v potaz.

  Komise proces uzavřela prohlášením, že nebyla nalezena žádná studie uspokojivé kvality s vyhovujícím uspořádáním a dostatkem probandů, která by podpořila tvrzení, že homeopatie funguje lépe než placebo nebo působí stejné zlepšení jako srovnávaná standardní léčba. Komise vydala doporučení, že homeopatie by neměla být používána pro léčbu chronických onemocnění, která jsou závažná nebo která  mohou ve vážné onemocnění postupně  progredovat.

  Výše uvedené závěry jsou plně v souladu s prohlášením britského „UK House of Commons Science and Technology Committee’s report on homeopathy in 2010“, kde se také konstatuje, že homeopatie není lepší než placebo. Zároveň v zájmu udržení důvěry pacientů se žádá, aby vláda nepodporovala používání placeba včetně homeopatie v rámci Národního zdravotního systému.

  Obě výše uvedené instituce, které zhodnotily, že homeopatická léčba je stejně účinná, jako placebo doporučují pacientům zvažujícím užití homeopatie, aby nejdříve navštívili svého lékaře a užívali jím předepsanou léčbu. Pacienti by neměli spoléhat na homeopatii a používat jí namísto prokazatelně účinných léků.

  MUDr. Luboš Kotík
  (Zdroj: Homeopathy is not an effective treatment for any health condition, report concludes; Julia Pakpoor; BMJ 2015;350:h1478)

   

  Komentáře nejsou povoleny.