• Česká internistická… || ZPRÁVY || HPV College výzva…
 •  

  VÝZVA HPV COLLEGE

  Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové,

  HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci.

  Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

  HPV je v současnosti nejčastější sexuálně přenosná infekce

  Osm let je celosvětově k dispozici vakcinace proti lidským papilomavirům. Je všeobecně známo, že infekce viry HPV (HPV = human papillomavirus = lidské papilomaviry), se kterou se za život setká přes 80 % z nás, je přímo nebo částečně zodpovědná za mnohá onemocnění – počínaje benigními onemocněními sliznic a kůže a konče řadou maligních nádorových onemocnění, z nichž nejznámější je karcinom hrdla děložního. Daleko méně známý je ale fakt, že v posledních letech extrémně rychle narůstá počet nádorových onemocnění v oblasti hlavy a krku a nádorů análních, jejichž příčinou je rovněž persistující infekce některými typy těchto virů. Incidence genitálních bradavic se podle statistik ze zahraničí i z ČR za poslední dekádu více než zčtyřnásobila. Nárůst výskytu HPV asociovaných onemocnění je burcující a Světová zdravotnická organizace jej považuje z epidemiologického hlediska za závažnější, než je epidemie HIV-AIDS.

  Výrazný přínos vakcinace

  Důležitá je přitom skutečnost, že tyto nádory jsou virového a tedy infekčního původu, a je proto možno cestou vakcinace výrazným způsobem omezit jejich výskyt. Osm let, které uběhly od komerčního nasazení vakcinace proti těmto virům, velmi přesvědčivě ukázalo možnosti, které medicína v tomto ohledu má. U vakcinované populace se výrazně omezil výskyt přednádorových změn na čípku děložním, u nichž je prokázán virový původ až v téměř 90 %. Ještě podstatněji (pokles až o 80 %) se u vakcinované populace snížil výskyt genitálních bradavic, nezhoubného, ale velmi zatěžujícího a často recidivujícího onemocnění.

  Vakcína proti HPV chrání ženy i muže před řadou onemocnění

  Je nutné zdůraznit: vakcinace není určena jen pro ženy a není zaměřena jen proti karcinomu hrdla děložního – stejné kmeny lidských papilomavirů zodpovědné za rozvoj karcinomu děložního hrdla způsobují přednádorové a následně i nádorové změny penisu a ánu a výše zmíněné nádory v oblasti polykacích cest (kořen jazyka, patra, tonsily). Tyto nádory postihují častěji mužskou populaci. O původu, frekvenci výskytu a hlavně možnostech ochrany vakcinací proti těmto onemocněním laická veřejnost není prakticky vůbec informována. Přitom se jedná o malignity na 8. místě v pořadí úmrtnosti.

  Desinformace a mýty

  Nesprávnou mediální prezentací informací o použití vakcinace vznikl již od počátku mezi laiky dojem, že je pouze a výhradně pro mladé dívky a ještě k tomu pouze před zahájením sexuálního života. Do značné míry tento dojem posílilo i to, že byla zavedena plošná a ze zdravotního pojištění hrazená vakcinace třináctiletých dívek. Přitom vakcinační schéma se týká obou pohlaví: dívek a žen mezi 9. a 45. rokem života a chlapců a mladých mužů mezi 9. a 26. rokem věku.

  Antivakcinační kampaně a ne vždy dostatečná informovanost

  Ne vždy dostatečná informovanost rodičů dívek a mnohdy nesprávné až klamné údaje zveřejňované v některých médiích na základě špatné interpretace faktů nebo strach navozujících antivakcinačních kampaní jsou přímo zodpovědné i za to, že ze skupiny třináctiletých dívek je jich vakcinováno pouze cca 50 %. Strach rodičů z možných vedlejších účinků vakcinace plyne patrně zejména ze zavádějících informací. Zkušenosti s některými jinými, ale zcela odlišně konstruovanými vakcínami, je nutno odstranit publikováním podrobných a věrohodných informací. Například o tom, že Světová zdravotnická organizace zařadila vakcinaci proti papilomavirům mezi nejúčinnější a zároveň nejbezpečnější ze všech dostupných vakcinačních metod. Nebo o tom, že tyto vakcíny jsou vyráběny metodami genetického inženýrství a jsou absolutně neinfekční.

  Povinnost lékaře

  V souvislosti s potřebou zvýšit informovanost populace o nemocech působených lidskými papilomaviry, a zejména o možnosti ochrany proti nim, je mimo jiné nutné si uvědomit, že podávání informací pacientům je jednou z povinností lékaře.

  Prosba o spolupráci

  HPV COLLEGE se na Vás, lékaře s nejširším polem působnosti, obrací se žádostí o spolupráci. Spolupráci zaměřenou na informování co největšího počtu Vašich klientů, žen i mužů bez ohledu na věk, o chorobách působených HPV infekcí, a zejména o možnosti chránit se proti těmto nemocem vysoce účinnou a zároveň bezpečnou vakcinací. Vakcinace proti lidským papilomavirům by se měla stát stejně běžnou, jako např. vakcinace proti tetanu. Je to v zájmu našich pacientů i našeho odborného svědomí.

  S úctou,

  prim. MUDr. Jiří Ondruš, MIAC

  předseda HPV College

   

  Kompletní text výzvy nalezente  ZDE

   

   

  Komentáře nejsou povoleny.