• Česká internistická… || ZPRÁVY || Interna v Evropě…
  • Pravidelné každoroční sjezdy Evropské federace interní medicíny (EFIM) nemohou konkurovat počtem účastníků ani zdaleka kongresům oborů z interny vzešlých. Letošní kongres v Moskvě nebyl výjimkou. Je ale pravda, že tyto kongresy spíše představují jen schůzku zástupců jednotlivých národních společností, kteří mohou referovat o pozici interny prakticky uniformně. V převážné většině evropských zemí dochází (v mnoha z nich prakticky po době „téměř neexistence“ všeobecné interny) k opravdu obrovskému nárůstu zájmu o internu a především růstu jejího významu. Tomu částečně mohou odpovídat i návštěvy na národních internistických kongresech (několikatisícové jako u nás jsou běžné ve Švýcarsku, Itálii, Rusku, mnohatisícové pak v Portugalsku nebo Španělsku a neuvěřitelných 13 tisíc na národním kongresu německém).  Hlavní ale je, že si medicína na celém světě začíná znovu uvědomovat význam všeobecně vzdělaného lékaře se širokým záběrem, který bude spolupracovat se superspecialisty. Hlavní důraz je samozřejmě kladen na nemocniční lůžková oddělení, na příjmová oddělení, ale ani ambulantní interna není popelkou (i když v mnoha zemích část jejích úkolů přebírají praktičtí lékaři). Význam interny roste opět v USA. Více informací o mezinárodním postavení interny a internistů najdete ne webových stránkách ACP (www.acponline.org) a EFIM (www.efim.org).

     

    Komentáře nejsou povoleny.