• Česká internistická… || Kalendřář akcí || Jak mohou nové zkuš…
 • Dovolujeme si Vás pozvat na odborné sympozium společnosti Pfizer „Jak mohou nové zkušenosti z klinické praxe zlepšit péči o antikoagulovaného pacienta?“, které se uskuteční v rámci XXIV. kongresu České internistické společnosti v pondělí 30. 10. 2017 od 14:30 hodin v Sále V. Program sympozia je uveden níže:

  Jak mohou nové zkušenosti z klinické praxe zlepšit péči o antikoagulovaného pacienta?
  předsedající: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

  • Prevence trombotických komplikací v reálné praxi – zaměřeno na Apixaban
   (prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. )
  • Home treatment of pulmonary embolism with NOAC
   (prof. MUDr. Anders Gottsäter, Ph.D.)
  • Praktické otázky vedení léčby antikoagulovaného pacienta
   (doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.)

  Pozvánka je ke stažení ZDE.

  V rámci sympozia se účastníkům představí významný zahraniční řečník Prof. Anders Gottsäter, který ukončil studium lékařství v roce 1986 na Lundské univerzitě ve Švédsku a poté v roce 1992 získal specializaci ve vnitřním lékařství a následně titul Ph.D. Od roku 1994 pracuje na Klinice vaskulárních onemocnění Univerzitní nemocnice Skåne v Malmö a je současně profesorem cévní medicíny na jeho mateřské univerzitě v Lundu. Prof. Gottsäter je autorem nebo spoluautorem přibližně 170 vědeckých prací a 40 knižních kapitol zabývajících se problematikou cévních onemocnění, je předsedou Švédské společnosti vaskulární medicíny a členem výboru Evropské společnosti pro vaskulární medicínu.

  Přednáška Prof. Andrease Gottsäter bude zaměřena na léčbu akutní plicní embolie (PE), která byla a dosud stále je nejčastěji zahajována v nemocničním prostředí. Nicméně již v roce 2005 byla odbornou veřejností navržena možnost ambulantní léčby PE a zároveň s tímto návrhem byly vyvinuty i skórovací systémy pro výběr vhodných pacientů. V současné době jsou první volbou pro léčbu nekomplikovaných PE doporučena společností American College of Physicians (ACP) přímá perorální antikoagulancia (DOAC). Představují oproti tradičnímu warfarinu podstatně méně komplikovanou léčbu, nevyžadující rutinní monitoraci a díky mnoha dalším positivům jsou lákavou volbou pro ambulantní vedení terapie. Prof. Gottsäter ve své prezentaci ukáže mimo jiné příznivé výsledky souboru pacientů s PE léčených DOAC v ambulantním režimu v rámci Fakultní nemocnice v Skåne.

   

   

   

  Komentáře nejsou povoleny.