• Česká internistická… || ZPRÁVY || Kolektivní myšlení…
 • Správná diagnóza je v medicínské praxi nejdůležitějším předpokladem pro úspěšný výsledek léčby a diagnostické omyly zvyšují morbiditu i mortalitu. Po dlouhá století byla diagnóza stanovována jednotlivými praktikujícími lékaři. Kolektivní myšlení se začalo uplatňovat zejména v nemocnicích na vizitách, při pořádání klinických  konferencí o jednotlivých složitých diagnostických případech, na onkochirurgických a podobných  seminářích, kde se  praktikuje kolektivní zamyšlení nad jednotlivými případy. Dosud však nebylo zkoumáno, jak velký je diagnostický přínos takového kolektivního posouzení jednotlivého pacienta. Předchozí studie v této oblasti se zaměřovaly zejména na zcela přesně definované otázky, které většinou potřebovaly jen binární rozhodnutí, například interpretaci mamografie, kožní vyrážky apod. Nicméně ve většině lékařských odborností vyžaduje diagnostický proces kombinovat mnoho drobných kousků informací, než se dospěje ke správné diagnóze. Prezentovaná studie se tedy soustředila na takové případy a předkládala jednotlivcům nebo skupinám lékařů složeným z 2 až 9 osob složitější diagnostické případy.
  Celkem se studie účastnilo 2069 studentů, rezidentů a lékařů různých odborností řešících 1572 u složitých diagnostických případů. Kolektivní rozhodování zvyšovalo průměrnou diagnostickou přesnost z 62,5 % správných řešení u individuálních lékařů na 86,5% u skupiny 9 lékařů, což byl nejvyšší zkoumaný počet osob ve skupině a zároveň zde bylo dosaženo nejvyšší diagnostické přesnosti.

  U skupinového rozhodování byla přesnost 2 řešitelů 77,7 % a stoupala na 86,5% u skupiny 9 osob. Zajímavé je také zjištění, že skupina posuzovatelů s všeobecným rozhledem byla ve svých závěrech přesnější než posouzení případu jedním specialistou přímo z oboru, ze kterého byl diagnostický případ vybrán.

  Klinický význam: studie jasně prokazuje, že kolektivní zamyšlení nad pacientem výrazně zvyšuje diagnostickou přesnost a to zejména u složitějších diagnostických případů. Potvrzuje se tedy, že například dobře vedené velké vizity v nemocnicích a konference zabývající se jednotlivými diagnosticky těžkými případy, kde se účastní lékaři z různých oborů, mají význam pro zlepšení výsledků péče o pacienty.

  MUDr. Luboš Kotík
  Zdroj: Comparative Accuracy of Diagnosis by Collective Intelligence of Multiple Physicians vs Individual Physicians
  Michael L. Barnett, Dhruv Boddupalli et al.
  JAMA Netw Open. 2019;2(3):e190096. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.0096

  Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

   

  Komentáře nejsou povoleny.