KONTAKTY

Česká internistická společnost

Sekretariát

Sokolská 31, 120 00 Praha 2

 

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM – předseda

III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
U Nemocnice 1, 128 01 Praha 2
tel.,fax: +420 224 962 946
e-mail: richard.ceska@vfn.cz

 

Ing. Lucie Votavová – výkonná manažerka

tel.: +420 606 755 067
e-mail: votavova@interna-cz.eu

 

Ing. Tatjana Aleksičová – výkonná manažerka

tel.: +420 728 052 083
e-mail: aleksicova@interna-cz.eu

 

Milena Dolejšová – vedoucí sekretariátu

tel.: +420 602 954 464
e-mail: dolejsova@interna-cz.eudolejsovamilena@seznam.cz