• Česká internistická… || ZPRÁVY || Kouření jen jediné…
 • Řada kuřáků se snaží významně omezit kouření cigaret z původních 20 až 25 denně na jen několik cigaret denně s předpokladem že to stačí ke snížení známých rizik. Toto možná není daleko od pravdy, pokud se zvažuje riziko karcinomu plic, nicméně jinak je tomu u kardiovaskulárního rizika.

  Sami výzkumníci předpokládali, že kouření jedné cigarety denně místo původních 20 bude znamenat obdobné snížení rizika kardiovaskulárního onemocnění, tedy dvacetinásobný pokles, ale výsledky je překvapily.

  Bylo analyzováno 141 kohortových studií publikovaných mezi roky 1946 a 2015, které sledovaly 5,6 milionů pacientů pro riziko koronární nemoci a 7,3 milionů pacientů pro riziko mozkové cévní příhody. V těchto studiích proběhlo 110 000 nových případů koronárního onemocnění a 135 000 mozkových příhod.

  Ve srovnání s celoživotními nekuřáky kouření přibližně jedné cigarety denně bylo spojeno se 48 procentním růstem rizika koronární nemoci pro muže a kouření jedné krabičky o 104 %.  Zvýšení rizika kouření jedné cigarety bylo u mužů dokonce 74 procentní a jedné krabičky 127% ve studiích, kde bylo počítáno kromě běžně zvažovaného věku a pohlaví s více možnými zkreslujícími faktory.

  Pro ženy byly výsledky ještě dramatičtější a 1 cigareta denně byla spojena se zvýšením kardiovaskulárního rizika o 57 % a 184% při kouření jednoho balíčku cigaret. Ve studiích počítajících s dalšími zkreslujícími faktory zvyšovala jedna cigareta denně riziko o 119 % a balíček denně o 295% .

  Dalším znepokojujícím faktorem pro kardiovaskulární onemocnění je skutečnost, že toto zvýšení rizika přichází poměrně rychle, jen za 2 až 3 roky kouření. Naopak dobrou zprávou je, že pokud se kouření zcela ukončí, kardiovaskulární riziko rychle klesá, na rozdíl od rizika zhoubných nádorů, kde trvá mnoho let než se riziko významně sníží.

  Riziko mozkové cévní příhody bylo o něco nižší než riziko koronárních onemocnění a opět data hovoří o větším riziku kouření pro ženy. Pokud se počítají všechny studie riziko stoupá o 25 % pro muže kteří kouřili 1 cigaretu denně a o 64 % při kouření jednoho balíčku. U žen je to o 31 % a 116%.

  V doprovodném editorialu Dr. Johnson z univerzity v Ottawě zdůrazňuje, že lehké kuřáctví nebo občasné kuřáctví nese stále velmi velké riziko koronárního onemocnění a jen kompletní ukončení kouření toto riziko snižuje. Vyslovuje též myšlenku, že elektronické cigarety a novější zařízení jen zahřívající tabák bez jeho hoření by neměly být inzerovány jako prostředek ke snížení rizika s odůvodněním, že umožní lidem kouřit méně cigaret.

  Klinický význam: studie zásadně vyvrací předpoklad, že kouření třeba jen jedné cigarety denně nemůže zvyšovat významně  kardiovaskulární riziko. Riziko  koronární příhody i mozkové cévní příhody zůstává velmi vysoké a to zejména u žen. Není tedy žádná bezpečná hranice  a s kouřením je třeba přestat  úplně. Snižování denní spotřeby cigaret  je možná výhodné  z hlediska poklesu  rizika  zhoubných nádorů, ale nikoliv kardio a cerebrovaskulárního rizika.

  MUDr. Luboš Kotík

  Zdroj: Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study reports :A Hackshaw et al.
  BMJ 2018;360:j5855 , doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j5855 (Published 24 January 2018)

  Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

   

  Komentáře nejsou povoleny.