• Česká internistická… || ZPRÁVY || Návrh jednotného…
 • Evropská federace interní medicíny (EFIM) ve spolupráci s Evropskou unií lékařů specialistů (UEMS) připravily podrobný návrh nového vzdělávacího programu pro specializaci vnitřní lékařství, který specifikuje jednotný evropský standard pro postgraduální přípravu v oboru.

  Tento návrh v úvodu přináší podrobnou definici oboru vnitřního lékařství a také definuje postavení internisty v systému zdravotní péče. Dále obsahuje přehled kompetencí našeho oboru – která onemocnění má internista samostatně diagnostikovat a léčit, a u kterých má být schopen zahájit diagnostiku a léčbu a další postup konzultovat se specialistou.

  Pro nás je hlavním rozdílem, že tento návrh při srovnání s naším platným vzdělávacím programem (a dosud platnou EU-direktivou z roku 2005) předpokládá prodloužení vzdělávání v oboru vnitřní lékařství na 6 let. Navrhovaný vzdělávací program se skládá z dvouletého společného interního kmene a dalších 4 let specializačního vzdělávání.  Společný interního kmen je zde koncipován odlišně než náš interní kmen – možný program kmene (v libovolném pořadí) je navržen následujícím způsobem: 6 měsíců na urgentním příjmu, 4 měsíce na JIP, 6 měsíců v ambulanci nebo jednodenní péči, 8 měsíců na lůžkovém oddělení. Následující 4 roky postgraduálního vzdělávání se skládají z 4-6 měsíčních rotací po jednotlivých specializacích v rámci vnitřního lékařství a měly by zahrnovat praxi jak na standardním oddělení, tak na intenzivní péči i na ambulanci. Návrh evropského vzdělávacího programu také na rozdíl od našeho taxativně nevymezuje, kolik měsíců je nutno strávit na které specializaci, a poskytuje tedy prostor pro individualizaci na základě dohody mezi školencem a školitelem resp. vedoucím vzdělávacího programu na pracovišti.

  Další novinkou pro český systém postgraduálního vzdělávání by byla možnost současné „duální certifikace“ v oboru vnitřní lékařství a v další „interní“ specializaci. Doba do dosažení duální certifikace je navržena minimálně na 7 let s tím, že alespoň 4 roky by měly být věnovány všeobecné interně (2 roky kmen + 2 roky po kmeni). Po absolvování tohoto programu by lékař získal specializaci ve vnitřním lékařství a současně ještě v další interní odbornosti. Tato praxe je v řadě evropských zemí obvyklá, nicméně výčet možných oborů se liší. Proto návrh neuvádí konkrétní obory, které by mohly být součástí duální certifikace spolu s internou.

  Pokud bude tento návrh schválen na evropské úrovni, dalším kolem by bylo jeho zavedení jednotlivými státy.  Zde bude pravděpodobně velký prostor na akceptování či neakceptování některých prvků programu – např. rozhodnutí, zda v daném státě bude existovat možnost duální certifikace a jaké bude zahrnovat obory, bude možné učinit na národní úrovni. To co však bude potřebné (pokud budeme chtít specializaci v oboru vnitřní lékařství i nadále uznávanou ve státech EU) je prodloužení specializačního vzdělávání v našem oboru na 6 let.

  Časový harmonogram těchto změn nelze nyní předpovědět.

  Prim. MUDr. Zdeněk Monhart

   

  Komentáře nejsou povoleny.