• Česká internistická… || ZPRÁVY || Několik slov předse…
 • Vážení a milí členové České internistické společnosti!

  Dovolte mi na začátku roku 2015 jen krátké ohlédnutí za rokem minulým a současně i malý exkurs do roku nadcházejícího.

  Rok 2014 byl v našem zdravotnictví rokem poměrně turbulentním (což ostatně není v posledních letech výjimka ani překvapení). Z hlediska interny považuji rok 2015 především za rok boje za prodloužení časů interního vyšetření a snahy o stabilizaci postgraduálního vzdělávání. V první otázce šlo nejen o skutečně významný ekonomický propad internistů (který sice řešila vstřícně pojišťovna)
  a interních oddělení. Je důležité, že se podařilo zjednat nápravu a neskromně si troufám říci, že naše ČIS hrála v jednáních opravdu významnou roli. Prodloužení časů interního vyšetření na původní úroveň má však i dimenzi neekonomickou. Jde alespoň o symbolické přiznání toho, že interní vyšetření je skutečně složité, komplexní a že je třeba zohlednit i nezbytnost širokého nadhledu
  i zkušenosti u komplikovaných nemocných. V oblasti postgraduálního vzdělávání se podařilo alespoň částečně vyrovnat náročnost atestačních zkoušek z interny v různých komisích. Jarní diskrepance v „úmrtnosti“ při atestacích, která kolísala od 10 do 50%, sice mohla být i náhodná, spíše však šlo
  o nesoulad v posuzování a nárocích. Stále je ale v postgraduálním vzdělávání co zlepšovat. Podařilo se s novým vydavatelem a po finanční injekci ČIS částečně stabilizovat časopis naší společnosti, Vnitřnímu lékařství se však budu ještě věnovat níže. Úspěšné odborné vzdělávací akce, završené mimořádně zdařilým výročním kongresem ČIS v Brně ukázaly, že umíme připravit zajímavý program. Rekordní účastí na většině akcí pak dali kolegové z ambulancí, menších nemocnic i klinik najevo, že mají velký zájem o vzdělávání a že i v epoše internetu a elektronické komunikace najdou čas a sílu na návštěvu edukačních setkání. Organizací Pražských evropských dnů interní medicíny jsme navázali na Evropský internistický kongres roku předchozího. Jejich úspěch je dalším potvrzením mezinárodní integrace naší medicíny a dokladem, že česká interna má skutečně špičkovou evropskou úroveň.

  Co nás čeká v roce 2015? Věřme, že žádná zásadní překvapení (ta bývají často negativní). Pokusíme se zlepšit organizaci postgraduálního vzdělávání (od letošního roku bude jmenována nová akreditační komise a na jejím složení se chceme shodnout s ČLK i s dalšími subjekty). Určitě bude třeba přepracovat atestační otázky a prohloubit spolupráci komisí. Budeme pokračovat v organizaci vzdělávacích akcí, proběhne jarní a podzimní cyklus Interny Informans, výroční kongres ČIS proběhne v pražském kongresovém centru na Vyšehradě 22 – 25. listopadu.

  Časopis Vnitřní lékařství se stává přeci jen více klinicky orientovaným časopisem a tuto tendenci chceme dále podpořit tematickými čísly k jednotlivým interním oborům. Nově by měla být publikována vybraná, „zpracovaná“ atestační témata. Od letošního roku budou všichni členové ČIS dostávat Vnitřní lékařství, abychom všichni společně měli časopis k dispozici a mohli se i na jeho stránkách nejen poučit, ale i vyjádřit. Uvítáme jakoukoliv aktuální diskusi na stránkách časopisu, aby byl skutečně komunikačním mediem všech internistů. Ano, rozhodnutí výboru společnosti o rozšíření časopisu všem členům má i negativní důsledek, mírný nárůst členského příspěvku u většiny členů. Vím, že to není populární, ale chtěl bych Vás všechny požádat o tuto podporu časopisu, který se Vám odmění opravdu novou kvalitou a zajímavostí. Někteří členové výboru se obávají masového odlivu členů společnosti. Já věřím, že oněch maximálně 30Kč měsíčně, kterými přispějeme na svůj vlastní časopis, je fér nabídka a pro převážnou většinu z nás bude spíše pozitivní fakt, že vedle mnoha nevyžádaných tisků dostaneme ve Vnitřním lékařství kvalitu, do jejíhož obsahu budeme mít právo všichni zasahovat.

  Samozřejmě, že bude pokračovat elektronická komunikace s našimi členy. Moc Vás prosím, aktualizujte své e-mailové adresy. Věřím, že web společnosti bude pro Vás všechny nadále informativní a zajímavý. Další elektronická media jako Intranet ČIS nebo e-interna budou i v letošním roce nabízet aktuality z našeho (našich) oborů.

  ČIS ČLS JEP je společnost velká se širokým zaměřením. Nechť je i v roce 2015 společností pro nás všechny, internisty ambulantní i nemocniční, mladé i zkušené, kolegy zaměřené široce na celé spektrum vnitřních nemocí i pro ty, kteří jsou specializováni v některém z oborů z interny vzešlých. Výbor bude i nadále úzce spolupracovat s primáři interních oddělení a s pracovními skupinami ambulantních a mladých internistů.

  Na závěr tohoto novoročního povídání bych rád poděkoval a popřál vše dobré v roce 2015. Vám všem, členům i příznivcům naší společnosti, partnerům, sponzorům a samozřejmě všem, kteří budou s námi spolupracovat nebo jen nebudou házet klacky pod nohy na cestě ke zlepšení péče o naše nemocné. Ti jsou totiž při všech našich jednáních i v naší práci tím nejdůležitějším.

   Richard Češka

   

  Komentáře nejsou povoleny.