• Česká internistická… || ZPRÁVY || Novinky ze sjezdu…
  • Na přelomu srpna a září se konal jako již pravidelně sjezd Evropské kardiologické společnosti. Tentokrát v Londýně. Zcela zásadní novinky jsme nezaznamenali. Významných událostí se ale přeci jen pár objevilo. Celý sjezd byl především ve znamení PCSK9-inhibitorů a nových antikoagulancií. Z hypolipidemik kromě zmíněných výsledků studií s PCSK9-i zaujaly subanalýzy studie IMPROVE IT, (ani nejnižší koncentrace LDL-C nejsou spojeny s nárůstem morbidity a diabetici profitují z ezetimibu ještě více než nediabetici). Negativní výsledky mnoha studií prezentovaných v sekci „hot-line“ nelze nazírat negativně. Jsou nedílnou součástí medicíny založené na důkazech a ukazují do budoucnosti směry, kterými asi cesta nevede. Na videa z ESC se můžete podívat pod na webové stránce: www.congress-live.eu

     

    Komentáře nejsou povoleny.