• Česká internistická… || ZPRÁVY || Nový webový portál…
  • Antikoagulační léčbě se v poslední době věnuje stále větší pozornost. Dříve byla léčena pouze polovina pacientů, kteří byli k antikoagulační léčbě indikováni, dnes jsou to již dvě třetiny. I po nástupu nových perorálních antikoagulancií (NOAC) zůstává warfarin důležitým pilířem antikoagulační léčby. Tři čtvrtiny pacientů, kteří užívají antikoagulancia, jsou léčeny warfarinem.

    Individuální péče o pacienty léčených warfarinem je velmi důležitá. Její významnou složkou, která vede k účinné léčbě, je i komunikace s pacienty, jejich edukace a motivace. Společnost PRO.MED.CS Praha a.s. vytvořila pro lepší dostupnost informací o antikoagulaci warfarinem webový portál www.lecba-warfarinem.cz.

     

    Komentáře nejsou povoleny.